Alle innlegg av Erling

Referat fra styremøte 20.08.13

Spesialer i 2015
Spesial i forbindelse mer EWD-2015, søknad sendes NKK på eget skjema.
Det er gitt mulighet til utdeling av ett ekstra ”stort CERT” på denne spesial.
Vi har allerede invitert dommer. Maisey sjekker ut utstillings plass på Linderud gård.

Lagottospesialen 2015. Vi har 10 års jubileum i 2015!
Avholdes i pinsen, søndag 24. mai. Vi prøver ut Elverum i 2014, kanskje vi kan være der i 2015 også?

”Elverumsutstillingen”
Det deles ut ”Stort CERT” til lagotto på Elverumsutstillingen, dette er en avtale mellom NKK og NJFF.
Dette er jo en jakthundutstilling, brev til NKK evnt. NJFF? Er det noe vi kan gjøre med dette?
Sannsynligvis ikke, men vi får ihvertfall informere våre medlemmer om denne ”Stor CERT” muligheten.

PRA
Finnes det en DNA test for PRA på lagotto? Berit undersøker, tar evnt. kontakt med lagotto klubben i Sveits
(de er veldig ”på” når det gjelder helsetester)

Måling av lagotto
Send purring til NKK, lagotto ble ikke målt i Trondheim, til tross for at NKK skulle innføre det på sine utstillinger fra 01.07.13

Italia tur
Foreløpig er det 8 stykker som har ”meldt” seg på turen. Alle er booket inn på samme hotel,
og det blir felles turer med kennelbesøk torsdag og/eller fredag før Radunoen, samt felles tur til Raduno og trøffelsøk.

Diverse
– Lagotto votteoppskriften blir satt inn i Årboka og medlemsavis.
– Årboka sendes til nye medlemmer.

Referat fra styremøte i NLK 11.06.13

1. Saker fra medlemsmøte i forbindelse med Årsmøte
Dogs4All
Medlemmene vil fortsatt ha stand, derfor bestiller vi stand av samme størrelse som i fjor.
Må sette opp en skikkelig arbeidsplan, hvem gjør hva og når.

Klippeliste
Medlemmene ønsker en kllippeliste, både for hverdags- og utstillingsklipp.
Setter inn en forespørsel på FB og hjemmesiden.

2. NY Dk i Buskerud
Ny distriktskontakt i Buskerud Berit Chruickshank.

3. Italia tur
Vi har fått flere tilbakemeldinger om interesse for felles tur til Italia og C.I.Ls raduno i oktober.

4. Europa vinner 2015
Europa vinner utstillingen avholdes i Norge 4.-6. september 2015, lagotto bedømmes søndag 6. september av Hans Van Den Berg, Holland.
Klubben vil avholde en speisialutstilling lørdag 5. september. Vi søker NKK om ”stort” CERT på denne utstillingen.
Vi sjekker flere mulige utstillingsområder i Oslo, sjekker bl.a. muligheten til å leie Brekke av OODK.
Avholder spesialen, med aktivitetsdag på våren, da med lite CERT.

5. Spesialen 2014
Avholdes 8. juni (pinsen), dommer: Frank Christensen, Norge.
Kari booker Elverum Camping.

6. Medlemsavis
Da er en redaksjon på plass, Berit Chruickshank er styrets representant, og tar initiativ til det første redaksjonsmøte.

7. Ny Hjemmeside
Vi har 2 leverandører vi skal sjekke ut, begge opererer med fornuftige priser.

8. Gavemedlemsskap
Dette blir ett gavemedlemsskap fra klubben, for nye medlemmer vil første årets kontingent bli på kun kr. 50,-
Eli melder dem inn. Vi er avhengige av at oppdretterne melder om valpekjøpere som er interessert.
Eli lager ett skriv til oppdretterne

9. RAS
Vi skal kunne fremlegge ett utkast innen 2012.
Arbeidsgruppen består av Siv Wæhle, Berit Chruickshank og Frank H. Thomsen.

10. Diverse
Vi må etterlyse/purre NKK ang klubbens ”søknad” om obligatorisk måling av lagotto på utstilling.
Forespørselen ble sendt NKK i januar.

Helseundersøkelsen avsluttes disse dager.

Styret informerer, 03.06.2013

I forbindelse med European Dog Show 4. – 6. september 2015, vil klubben avholde en spesialutstilling i Oslo,
lørdag 5. september. Informasjon om dommer kommer senere.
Her finner du mer info om European Dog Show 2015

Referat fra styremøte i NLK 24.04.13

Spesialen

Aktivitetsdag:
Hildegunn og Maisey har kontroll.
Der er ordnet med forpremier gjennom Norsk hundeutstyr.
Maisey og Liv tar hånd om servering og sjekker at alt utstyr er på plass.

Utstillingen:
Maisey legger ut på Facebook om utstillingen.

Årboka
Else Marie har kontroll der.

Tur til Italia
Hildegunn ordner med hotell.
Kennelbesøk torsdag og fredag med guide.
Vi besluttet at klubben dekker guiden sine utgifter og at vi gir en gave som takk for velvilligheten.
Lørdag besøker vi Radunoen (utstilling), søndag er det konkurranse i trøffelsøk.
Eli tar med norsk flagg (balkongflagg) som gave til utstillingen.

Referat fra styremøte i NLK 28.02.13

Styremøte ble utsatt en uke grunnet vinterferie

Fra NKK
Fra NKKs Organisasjonsavdeling har vi fått en kommentar på klubbens nye lovverk.

Arbeidsgruppen har gått igjennom lovverket, og har følgende kommentar:
§ 4-3 Oppnevne representant til NKKs RS, ikke til NKKs region.

Lovene må rettes og sendes i retur for godkjenning
Spesialen 25.-26. mai 2013

 • Informasjon lagt ut på hjemmesiden
 • Påmeldingsfrist er satt til 1. mai
 • Årsmøte starter 16:00
 • Felles grilling lørdag kveld, 19:00, ta med egen mat
 • Aktivitetsdagen lørdag starter 10:00

10:00 – 12:00 Klippe”kurs” Hildegunn
10:00 Søkstrening Maisey
12:00 Ringtrening Hedda
13:00 Barn & hund
14:00 Lagottosprint Mette (håper vi)

– Hotel til dommer og ringsekretær, Berkåk Veikro
Hjemmesiden
Siden ble hacket!
Den er gammel i websammenheng, joomla supporterer ikke denne versjonen lenger.
Vi er klar over at siden må oppdateres, eventuelt lage en helt ny side, men først må vi få innhentet priser.
RAS
Vi har foreløpig Frank H. Thomsen og Siv Wæhle med i arbeidsgruppa.
Vi spør Kristin en gang til, alternativt kan Kari bli med.
Årboka 2012
Alt stoff må sendes Else Marie innen 1. april.
Berit Chruickshank er nytt medlem i redaksjonen.
Neste styremøte torsdag 4. april klokken 20:00

Referat fra styremøte i NLK 09.01.13

Regnskap
Vi går med kr. 339,- i underskudd i 2012

Årboka 2012

 • Referat fra oppdretterseminaret – Hildegunn
 • WDS 2012 –reisebrev og bilder – spør Toril
 • bilder og tekst fra distriktskontaktene
 • fra spesialen 2012 – Hege
 • fra Dogs4all – Hege og Maisey
 • fra sporkurset hos Østlie Hundeskole – ferdig J
 • mestvinnende 2012 – spør Mette
 • vi etterlyser redaksjon til ett medlemsblad

Spesialen 2013
Vi har booket Halland Camping. Dommer og ringpersonell overnatter på motel på Berkåk.
Dommer trenger også hotel natt til mandag, mest praktisk er hotel på Værnes.
Dommeren ankommer lørdag 16:30, reiser mandag 12:15.
Ringsekretær er i boks (Lisbeth Høyem)

Aktivitetsdagen
Ansvarlig i år som i fjor: Maisey og Frank
– barn & hund
– ringtrening
– klipping – Hildegunn
– søksøvelser – Maisey og Frank
– hundesprint – vi spør Mette

Ansvarlig for kiosk og servering av dommer og ringpersonell – Liv
Spesialen 2014
Avholdes i Oppdal 8. juni (Pinsen), dommer Frank Christiansen.
Europautstillingen 2015
Klubben har blitt forespurt av NKK om vi ønsker å avholde en spesial i forbindelse med Europautstillingen, vi har sagt JA (ikke bindende).
RAS
Vi som alle andre raseklubber er blitt pålagt og utarbeide RAS, Rasespesifikke avlsstrategier.

Når RAS er godkjent av styret i klubben skal det sendes NKK for endelig
godkjenning. Første versjon av RAS skal sendes NKK innen 01.01.2014.
RAS skal revideres hvert 5. år.
Foreslår at vi utnevner en arbeidsgruppe, som rapporterer tilbake til styret.
Gruppen bør bestå av 3 eller 4 personer. Frank H. Thomsen vil være styrets representant

Litt info om RAS – fra NKK
I 2012 startet NKK arbeidet for at alle raser skal få sin egen skriftlige avlsstrategi.
Dokumentet skal si noe om rasens kvaliteter og fortrinn, så vel som definere avlsmessige utfordringer og forbedringspotensial.
Raseklubbene har fått i oppgave å utarbeide en rasespesifikk avlsstrategi (RAS) som skal bidra til tydelige definisjoner av målene raseklubben har for rasen, og skal være et verktøy for å sikre sunn hundeavl også i fremtiden. NKKs Avlsstrategi og Etiske grunnregler for avl og oppdrett er fundamentet RAS skal bygges på. Hensikten er ikke å innføre en rekke avlsrestriksjoner sentralt i NKK, men å lage en strategi for å nå NKKs målsetning: Funksjonelt friske hunder med rasetypisk konstruksjon og mentalitet, som kan leve et langt og lykkelig liv til glede for seg selv, sine eiere og samfunnet.

Neste styremøte torsdag 21. februar klokken 20:00

Styret informerer, 12.12.12

Vi har fått inn ett forslag om å starte ett medlemsblad. Dette synes styret er en flott idè.
Men, da må vi ha en redaksjons komite, er du interessert?

Ta kontakt med Eli, elihaller@hotmail.com

Referat fra styremøte i NLK 12.12.12

Dogs4all
Skal vi fortsette å ha stand på Dogs4all, eller koster det mer enn det smaker?
Bare standleien er på kr. 2425,-
Men, standen blir mye besøkt.
FAQ : Røyter de? Er de allergivennlige? Er det en sunn rase? Hvordan er temperamentet?
Vi må organisere det bedre, få med flere til å stå på standen, også hunder 🙂

Helseundersøkelsen
Det ser ut til at folk er flinke til å svare på undersøkelsen. Vi sjekker med Lingås – over nyttår – hvordan vi ligger an.
Sender ut mail til samtlige oppdrettere, over nyttår, ber dem bruke nettverket sitt og oppfordre til å fylle ut testen.

Medlemsavis
Vi har fått ett forslag om å starte opp med ett medlemsblad. Styret støtter dette, men vil ikke ha noe redaksjonelt ansvar.
Vi setter inn info om dette på hjemmesiden, mulig det finnes noen der ute som er interessert i å sitte i en redaksjonskomite….

”Vannhundspesial”
Vi jobber videre med ideèn om en ”Vannhundspesial” i forbindelse med NKKs Bjerke utstilling i 2014.
Det vil være Portugisisk vannhund, Spansk vannhund og Barbet som vil være aktuelle raser å invitere.
I 2014 er Bjerke utstillingen 16. – 17. august, Gruppe 8 stiller på søndag.

God Jul og Godt Nytt år!

Neste styremøte onsdag 9. januar klokken 20:00

Styret informerer, 22.11.12

I samarbeid med Veterinærhøyskolen er vi endelig i gang med en Helse- og adferdsundersøkelsen hos Lagotto.

Helseundersøkelsen består av tre deler; en generell del, en helsedel og en adferdsdel.

Hvis du er usikker på et spørsmål, kan du hoppe over det.

Undersøkelsen er konfidensiell.
Klubben får til slutt et resyme som kan sammenlignes med andre raser i Norge, ettersom den er nokså likt bygd opp.

Gå inn på www.hundoghelse.no
Passord er » lago2012 »

Dersom det skulle være noen spørsmål knyttet til undersøkelsen,
kan de rettes til maisey@mac.com

Lykke til!

Styret informerer, 15.11.12

Oppdretterseminaret ble avholdt helgen 22.-23. september, dessverre ikke så stort fremmøte som vi hadde håpet på.
En veldig lærerik og interessant helg.

Sporkurs hos Østlie Hundeskole ble avholdt 14.-16. september, bare 3 lagottoer påmeldt, men en super helg!

Klubben har stand på Dogs4All.

Helse- og atferdsundersøkelser i regi av Norges veterinærhøgskole er i gang, vi kjører nå testversjonen,
så snart alt er klart, legger vi ut link og passord til undersøkelsen.

Spesialen 2013 – avholdes 26. mai, dommer: Jochen Eberhardt, Tyskland
Spesialen 2014 – avholdes i Pinsen, 8. juni, dommer: Frank Christiansen, Norge