Avl og oppdrett

Avlskrav

På årsmøte 26. mai 2019, ble det bestemt følgende:

Avlskrav for lagotto romagnolo

 • Alle hunder som går i avl skal ha kjent HD status.
  Ingen kombinasjon bør ha en HD-index lavere enn 100 (hannens HD-index + tispas HD-index – delt på 2 – blir minst 100.)
  Hunder med HD status D og E utelukkes fra avl.
 • Alle hunder som går i avl skal ha kjent øyelysings status, ikke eldre enn 1 år ved paring.
  Ang. Feilstilte øyehår (distichiasis/trichiasis/ektopisk cilium): Hunder med ektopiske cilier eller med uttalt grad av distichiasis/trichiasis anbefales ikke brukt i avl.
  Hunder med mild eller moderat grad av distichiasis kan brukes i avl, men det anbefales paring med hund fri for lidelsen.
 • DNA tester: avlsdyr skal testes for BJE, LSD og furnishing. Dette skal kunne dokumenteres.
  Bærere kan brukes i avl, men KUN mot en som er fri.
  Noen hunder er født fri fra foreldre, da skal dette kunne dokumenteres.

Se følgende dokument:
NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett.

Oppdrett

HD, AD og øyelesningsresultater
Alle HD/AD og øyelysingsresultater finnes i DogWeb.

Se følgende dokument:
Informasjon om NKKs HD-program.

Nytt!
Innføring av registreringsrestriksjoner m.h.t HD og øyelysing

Øyelysing
Ang. årsmøte vedtak i 2020 om søknad om innføring av registreringsrestriksjoner m.h.t øyelysing:
«NKK innvilger Norsk Lagotto Klubb sin søknad om at det innføres krav om kjent øyelysingsstatus for foreldredyr ved registrering av valper i NKK for rasen lagotto romagnolo.
Kravet gjelder alle foreldredyr, også utenlandske. Øyelysingen må være foretatt maksimalt ett år før paring.
Kravet trer i kraft for paringer foretatt f.o.m. 01.08.2021.»

HD
Ang. årsmøte vedtak om søknad om innføring av registreringsrestriksjoner m.h.t. HD:
«NKK kan innvilge søknaden med virking paringer foretatt fra og med 01.01.14. »

For mer informasjon sjekk www.nkk.no under «tjenester» og «registreringsrestriksjoner».

Det er også mulig for alle å gå inn i NKKs DogWeb å sjekke HD status, øyelysingsresultater og evnt. premieringer på de respektive avlsdyr, deres kullsøsken og foreldre. Denne muligheten er nå åpen for alle. Gå inn DogWeb.