Årsmøte 2024

Årsmøte avholdes på Hunderfossen lørdag 1. juni 2024

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende senest 1. mai
Sendes til:  Norsk Lagotto Klubb

Valg 2024

Forslag til kandidater sendes valgkomiteens leder innen 1. mai
Sendes Valgkomiteen ved  Hanne Hjerpetjønn

Følgende er på valg:

Nestleder 2 år Hans Petter Brunstad Sørensen
Sekretær 2 år Hege Sundsbarm
Varamedlem 1 år Sigrun Marie Dahl
Varamedlem 1 år Ingvild Martinsen
Valgkomite medlem 2 år Torhill Heidi Ludvigsen

Referat fra styremøte 07.02.24

Tilstede: Berit, Hege E, Sigrun, Cathrine, Ingvild, Hans Petter, Marthe(ref)

Nytt fra NKK
I forbindelse med NKKs 63. ordinære representantskapsmøte 2024 skal kandidater som ønskes fremmet til valg være fremmet senest innen 22. mars 2024. NKKs valgkomite ønsker dialog med klubber, forbund og regioner om kandidater til de viktige vervene som skal velges på RS 2024. 

Kompetansegruppen for ettersøk reviderte reglene for Norgesmesterskap blodspor i desember 2023. KG ettersøk har etter dette vedtatt å endre pkt. om kvalifisering til NM, dette på bakgrunn av mottatte innspill.

Oppdretterliste og avlskrav
En representant for avlsrådet har uttrykt bekymring for en oppdretter som ikke følger klubbens avlskrav, og som bruker hannhunder som har veldig mange kull etter seg.

Per i dag er eneste krav for å få stå på oppdretterlisten at man er medlem i klubben. Styret kan dermed ikke gjøre annet enn å understreke at oppdretterne som er oppført på denne listen selv har bedt om det. Selv om de står her betyr det altså ikke automatisk at de følger våre avlskrav og anbefalinger. Den enkelte oppdretter står selv ansvarlig for sin avl.

Vi vil videre jobbe med å oppdatere klubbens avlskrav og retningslinjer, og legge inn som en forutsetning at disse følges for å få stå på oppdretterlisten og å avertere valper til salgs på klubbens side. Forslag til reviderte avlskrav vil legges fram på årsmøtet i juni.

Ulempen med å bruke samme hund på for mange kull er at genmaterialet innad i rasen blir for snevert. Det er generelt få hannhunder tilgjengelige for avl i Norge, og klubben ønsker å få en bedre oversikt over hvilke hannhunder som finnes rundt omkring i landet, og som kan være aktuelle å bruke i avl. Det blir foreslått å sende ut mail til medlemmer, opprette en Facebook-gruppe, og oppdatere nettsiden med bilder og linker til den enkelte hannhund i Dogweb.

Årets spesialutstilling
Rosetter er bestilt. Andre premier må også kjøpes inn. Videre planlegging av utstillingen gjøres på neste styremøte.

Årbok
Neste årbok vil være for 2022 og 2023. Vi vil oppfordre medlemmer til å sende inn bidrag. Faste innslag fordeles på styremedlemmer og andre aktive klubbmedlemmer:
Helseresultater: Berit
Valpeliste: Ann-Kristin
Championliste: Mette?
Vil også ha med en artikkel om trøffeljakt. Marthe har fått ansvar for å skrive noe om dette.

Ny nettside
Klubbens nettside kan trenge en ordentlig oppgradering. Vurdere og tenke litt fram mot neste styremøte på hvilken måte vi vil gjøre dette. Et forslag er Google Sites, et annet å betale noen for å sette opp siden. Det må i alle tilfeller være en side som er lett å oppdatere for flere brukere.

Eventuelt
Ønske om å få en championliste på nettsiden. Kan settes opp når vi lager ny nettside.
Ønske om å få til mer aktivitet i klubben, for eksempel avholde ulike webinar og kurs. Dette tas opp igjen på neste styremøte.

Neste styremøte blir om 3-4 uker.

Referat fra styremøte 27.11.2023

Til stede: Berit, Hans P., Marthe, Hege, Ingvild, Cathrine, Sigrun og Hege

Mail fra NKK til NKKs Klubber, forbund og regioner:

Avlsrådskurs avholdes på Gardermoen 27.-28. januar 2024
Forelesninger, 1 overnatting, 2 x lunsj og festmiddag lørdag 3750,-
Påmeldingsfrist 20.12.23 – har vi noen aktuelle kandidater?

Undersøkelse om kontingent – frist 01.12.23 – vi foreslår å beholde dagens kontingent

Spesialene 31. mai – 1. juni 2024
Dommere: Katrien van Gemert og Alessandro Zeppi
Hunderfossen er leid, skriver og ringsekretær er i boks
Transport av dommere fra Gardermoen. Hvem bestiller flybilletter?
Hege tar kontakt med dommerne
Vi må begynne å tenke på premier. Lage opp flere krus? Håndklær med trykk?

Avlsråd?
Dele sunnhetsutvalg og avlsråd? Dette må tas opp på årsmøte
Få med noen som kan oppdrett. Flagge dette på hjemmesiden og FB?
Få ned en gruppe som kan jobbe med RAS (fortsatt ikke noe nytt fra NKK)

Angående RAS
Det er fortsatt ikke kommet nye retningslinjer og mal fra NKK
SLRK har utarbeidet et spørreskjema, vi kunne finet ha benyttet oss av noe lignende:
De har med spørsmål om mentaltest, veldig få (om noen) lagottoer som testes i Norge, så vi må formulere oss litt annerledes. Ta også med spørsmål om patellaluksasjon, lydberørthet, bilkjøring (stress). Styret går igjennom det svenske skjemaet og noterer oss eventuelle synspunkter.
Høre med SLRK om vi kan få bruke ideen deres

Facebook
Kun Berit får logga inn på klubbens FB side.
Vi må opprette en ny, med flere administratorer
FB siden lagottoklubben Oslo er belemret med flere uønskede innlegg (porno), få bruker siden, vi sletter den
Berit og Hege har ansvar

Aktivitetshelg
Hva med å få til en fellesaktiviteshelg med SLRK?
En helg med spor, trøffelsøk, LP, rallyOm vi møtes på midten er Morokulien et alternativ.
Marthe er ansvarlig