Styret informerer, 15.11.12

Oppdretterseminaret ble avholdt helgen 22.-23. september, dessverre ikke så stort fremmøte som vi hadde håpet på.
En veldig lærerik og interessant helg.

Sporkurs hos Østlie Hundeskole ble avholdt 14.-16. september, bare 3 lagottoer påmeldt, men en super helg!

Klubben har stand på Dogs4All.

Helse- og atferdsundersøkelser i regi av Norges veterinærhøgskole er i gang, vi kjører nå testversjonen,
så snart alt er klart, legger vi ut link og passord til undersøkelsen.

Spesialen 2013 – avholdes 26. mai, dommer: Jochen Eberhardt, Tyskland
Spesialen 2014 – avholdes i Pinsen, 8. juni, dommer: Frank Christiansen, Norge