Referat fra styremøte i NLK 28.02.13

Styremøte ble utsatt en uke grunnet vinterferie

Fra NKK
Fra NKKs Organisasjonsavdeling har vi fått en kommentar på klubbens nye lovverk.

Arbeidsgruppen har gått igjennom lovverket, og har følgende kommentar:
§ 4-3 Oppnevne representant til NKKs RS, ikke til NKKs region.

Lovene må rettes og sendes i retur for godkjenning
Spesialen 25.-26. mai 2013

  • Informasjon lagt ut på hjemmesiden
  • Påmeldingsfrist er satt til 1. mai
  • Årsmøte starter 16:00
  • Felles grilling lørdag kveld, 19:00, ta med egen mat
  • Aktivitetsdagen lørdag starter 10:00

10:00 – 12:00 Klippe”kurs” Hildegunn
10:00 Søkstrening Maisey
12:00 Ringtrening Hedda
13:00 Barn & hund
14:00 Lagottosprint Mette (håper vi)

– Hotel til dommer og ringsekretær, Berkåk Veikro
Hjemmesiden
Siden ble hacket!
Den er gammel i websammenheng, joomla supporterer ikke denne versjonen lenger.
Vi er klar over at siden må oppdateres, eventuelt lage en helt ny side, men først må vi få innhentet priser.
RAS
Vi har foreløpig Frank H. Thomsen og Siv Wæhle med i arbeidsgruppa.
Vi spør Kristin en gang til, alternativt kan Kari bli med.
Årboka 2012
Alt stoff må sendes Else Marie innen 1. april.
Berit Chruickshank er nytt medlem i redaksjonen.
Neste styremøte torsdag 4. april klokken 20:00