Innsamling til PRA forskningen

Svensk lagotto klubben har startet en innsamling der pengene går uavkortet til lagottoens PRA-prosjekt hos Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).

De (vi)  har som mål å samle inn kr. 100.000,-

Norsk Lagotto Klubb har gitt kr. 15.000,- til innsamlingen.

Vi kan alle bidra litt:
IBAN: SE23 8000 0832 7994 4406 4936
BIC: SWEDSESS
Account holder: SVENSKA LAGOTTO ROMAGNOLOKLUBBEN
Message: Fundraiser PRA
Adresse: Blackeberg 201, 311 94 Falkenberg

Les informasjon om PRA-projektet HER

Informasjon fra styret desember 2020

Styrets leder har valgt å trekke seg. Dette er noe resterende styret syns er trist, men det må vi respektere. Som i andre styrer rykker nestleder opp, og vil fungere som leder frem til årsmøtet 2021.

Vi vil snart ha på plass et avlsråd/sunnhetsutvalg, der kan medlemmene få hjelp i forbindelse med avl og helse.

Ellers har det vært noen rolige uker på styrefronten, etter at årets spesialutstillinger ble avholdt. Tilbakemeldingene fra de som var tilstede der, er at det var en koselig helg.

Det har vært et ganske merkelig år for de fleste av oss, med tanke på corona og alt det som følger med. Vi håper 2021 blir et bedre år, både på kurs og utstillingsfronten. Så får vi nyte skog og mark, frem til vi kan begynne å være mer sosiale igjen.

Etter at forslaget om å søke NKK om registreringsrestriksjoner m.h.t. øyelysing ble enstemmig vedtatt på årsmøte, jobber styret videre med det.
Søknaden er sendt NKKs sunnhetsutvalget, de har sjelden møter, så søknaden vil bli behandlet først i mars/april. De ønsker noen tilleggsopplysninger (statistikker etc.) og det jobber vi med nå. Vi regner med at det går i orden, og at registreringsrestriksjoner m.h.t. øyelysing blir innført fra 01.07.2021.

Årbok er til diskusjon, og vi vil komme tilbake med mer info om dette når styret har fått diskutert. Som det ser ut nå, vil vi lage ett dobbelt nummer for 2019 og 2020.

Nå går vi mot mørkere og mørkere dager, noen har fått snø og andre ikke. Vi håper medlemmene nyter dagene med sine 4-beinte, til trening og turer. Det sies at det finnes ikke dårlig vær, kun dårlige klær..

En liten oppfordring til alle lagotto eiere får vi ta med til slutt. Har du ikke HD røntget eller øyelyst hunden din, så vil vi absolutt anbefale at man gjør det. Det har så utrolig mye å si for rasens del, for å bevare rasen og sørge for at valpene som kommer til etter hvert er mest mulig friske. I tillegg har det betydning for din egen hund, er det HD, så kan man legge til rette for et langt og lykkelig liv.
Det er ikke bare oppdrettere dette har betydning for 😊

 

Berit (sekretær),

på vegne av styret 😊