Alle innlegg av Erling

Referat fra styremøte i NLK 16.10.12

Oppsummering av oppdretterkurs
Fortsette å jobbe med rasestandarden som er selvmotsigende.

Sende brev til NKK om ønsket måling av rasen på utstillinger.
Lese kritikker for å se fremgang av målingene, resultat av målingene legges ut på hjemmesiden hver 6.mnd.

Helseundersøkelsen:
Maisey sender testvesjonen til ett par oppdrettere som en siste sjekk

Vi ble for sene til å bestille juleannonsen, kun en annonse fra klubben i år.

Stand på Dogs4all, Hege og Maisey tar saken.

Spesialen 26. mai 2013 sjekke ut: Halland camping, Soknedal og Gullvåg Camping Soknedal.

Spesialen 2014 avholdes i pinsen, 8. juni 2014.

NKK Representantskapsmøte; Eli Haller stiller for klubben.

Vannhundklubbutstilling i forbindelse med Bjerke eller Drammen 2014. Maisey jobber med saken.

Spesialutstilling 2012

Frya Leir, 10. juni 2012  Dommer: Arne Foss, Norge

Junior – hanner

Il Granaio Dei Malatesta Piersecond  – G.JK
Nittini’s Colore Marrone Scuro – Exc.JK 1.JKK CK R.CERT

Unghund – hanner

Bello Riccis Ri-vita Del Amilio – VG.UK 1.UKK
Yduns Blue’s Ted – KIP

Åpenklasse – hanner

Nemis Jiro Av Nr 35 – VG.AK
Nilahs Oro Av Nr 35 – VG.AK 4.AKK
Riccias Incantevole-isuto – Exc.AK 1.AKK CK CERT 4.BHK
Willa Lavollen’s Nostro Salto X  – Exc.AK 2.AKK CK
Hopeanuolen Dudu Digger – Exc.AK 3.AKK

Champion – hanner

Lapinlumon Hesperus – Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BHK BIM
Allis Kalle Lavollen Av Nr 35 – Exc.CHK 3.CHKK
Risberget’s Tre-due Tomba – Exc.CHK 2.CHKK CK 3.BHK

Veteran – hanner

Toshiko’s Tru-pri Rampen Arne Ottar – Exc.VTK 2.VTKK CK
Toshiko’s Tru-pri Durc Liten Skurk – Exc.VTK 1.VTKK CK 2.BHK

Junior – tisper

Con Comodo Amber Celestina – Exc.JK 1.JKK

Unghund – tisper

Risberget’s Cinque-cinque Selma – Exc.UK 1.UKK

Åpenklasse – tisper

Toshiko’s Kel-mo Kelly Junior – VG.AK 3.AKK
Nittini’s Dea Flora – VG.AK 4.AKK
Lizas Illy Av Nr 35 – Exc.AK 1.AKK CK CERT
Cymone – Exc.AK 2.AKK

Champion – tisper

Foogel Priscilla –  Exc.CHK 9.CHKK CK
Riccias Felice Figlia – Exc.CHK 2.CHKK CK 3.BTK
Chicabeams Foccaccia – Exc.CHK 9.CHKK CK
Riccias Hilaria-hermosa – Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BTK BIR
Yllegårdens Com-zan Zanzera – Exc.CHK 4.CHKK CK
Yllegårdens Glittra – Exc.CHK 3.CHKK CK 4.BTK
Riccias Incantevole-idea –  Exc.CHK 9.CHKK CK

Veteran – tisper

Helmina Av Nr 35 – Exc.VTK 1.VTKK CK 2.BTK

 

En liten smakebit fra Spesialen

Foto: Espen Dahl

1-494-bim-2
BIM Lapinlumon Hesperus (i bakgrunnen BIM veteran Toshikos Tru-Pri Durc Liten Skurk)
2-334-bir-2
BIR – Riccias Hilaria-Hermosa
3-640-bir-bim.valp-2
BIR og BIM valp
4-421-ny-nuch.tispe
Ny Nuch Lizas Illy Av Nr 35
5-343-ny-nuch-hanne
Ny Nuch Riccias Incantevole-Isuto
6-246-spretten-champion-2
Spretten champion, Chicabeams Foccaccia
7-589-champion-tisper-3
Championklasse tisper

Referat fra årsmøte i Norsk Lagotto Klubb, 9. juni 2012

Møtet ble åpnet klokken 14:07 av leder Eli Haller.

Det var 19 fremmøtte, 7 fullmakter, totalt 26 stemmeberettigede.

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden – godkjent
2. Valg av 2 møtereferenter – Mette Torheim og Hege Sundsbarm
3. Valg av møteleder – Eli Haller
4. Valg av 2 til å skrive under protokoll – Kristin Killingmo og
Karina Aamodt
5. Valg av 3 til tellekorps – Siv Bækken, Hans Petter Tjømøe og Siv Wæhle
6. Forslag til forretningsorden – godkjent
7. Årsberetningen fra styret – Ved en feil står Bjørn Husby oppnevnt som medlem av valgkomiteen, det korrekte er at
Bente Moe Tingstad har sittet i valgkomiteen siden årsmøtet i 2011. Rent bortsett fra dette, ingen kommentarer eller spørsmål til styrets årsberetning.
8. Revidert regnskap –Regnskapet godkjent.
Klubbens utgifter i forbindelse med Trondheim Hundefestival er en del av dommerutgiftene, inntektene for 2012 er kr. 9658,-

9. Forslag 1
Forslag om å endre klubbens lovverk, så de blir i samsvar med NKKs nye lovmal.
Årsmøte diskuterte §3-2 Møte og stemmerett; skal klubben følge NKKs mal med 2 fullmakter, eller klubbens ”gamle” lover,
med 5 fullmakter?

Beholde 5 fullmakter?
JA – 6
NEI – 20

Da følger vi NKKs lovmal, med 2 fullmakter pr. fremmøtte.
Klubbens nye lovverk ble godkjent av årsmøte.

10. Forslag 2
Ikke si NEI til utstillinger i Nord Norge selv om det sammenfaller med spesial utstillingen til klubben.
Årsmøte diskuterte forslaget; noen mener at spesialen bør være fristende nok selv om det er lange avstander.
Bør det settes en grense, f.eks at man sier JA til utstillinger som ligger mer enn 50 mil fra der spesialen avholdes?
Også store avstander på vestlandet. Flytte spesialen rundt i landet? Legge spesialen til en fast helg, alternativt Pinsen?

I dag sier vi JA til alle utstillinger som ikke sammenfaller med spesialen vår, skal vi fortsette med dette?
JA – 23
NEI – 3

11. Forslag 3
Ønsker et avlsråd eller raseråd, som kan jobbe med Lagottoens helse og utvikling.
Et bredt sammensatt utvalg som kan se på hvordan rasen utvikler seg og ta for seg det helsemessige aspektet.
Ikke nødvendigvis for å sette opp en haug med regler, men være til råd og hjelp for oppdrettere og valpekjøpere.

Forslaget diskuteres.
Hva gjør de i Sverige? Der har det vært mye turbulens, var opprinelig tre personer i avlsrådet, nå er det en person igjen.
Alle kan innhente råd ikke tvang. Kan ikke sette makt bak, kun rådføre/anbefale. Eneste virkemiddel er at ”ikke anbefalte” valpekull ikke blir annonsert.
Samarbeid og åpenhet er bedre.
Helsekartleggingen via Veterinærinstituttet starter høsten 2012, den er helt anonym, så mange som mulig må svare.
Da vil vi få en bedre oversikt over rasens helse situasjon.

Vil vi ha ett avls- raseråd?
JA – 0
NEI – 26

12. Forslag 4
Foreslag om at klubben kun kan kalle EN utstilling i året for spesial og det er den hvor klubben utdeler NKK CERT (stort CERT).

JA – 26
NEI – 0

13. Forslag 5
Endre i § 12 Årsmøte, § 12:8

Fra: Det kan stemmes ved hjelp av personlig fremmøte eller ved å gi sin fullmakt til å forhandle og votere, til en person som fyller kravene som medlem i NLK.

Til: Det kan stemmes ved hjelp av forhåndsstemming, personlig fremmøte eller ved å gi sin fullmakt, til å forhandle og votere, til en person som fyller kravene som medlem i NLK.

JA – 0
NEI – 26

14. Forslag 6
Det fremmes forslag om at styrereferat legges ut på klubbens hjemmeside fortløpende etter styremøter.

JA – 26
NEI – 0

15. Valg
Det var 19 medlemmer med stemmerett tilstede,
8 forhåndsstemmer, totalt 27 stemmer.

 JA BLANK
 Sekretær for 2 år Hege Sundsbarm  26  1
 Styremedlem for 2 år  Margrethe Maisey  26  1
 2 Varamedlemmer for 1 år  Liv Sørum  22  5
 Frank H. Thomsen  22  5
 Berit Chruickshank  9  18
 Revisor for 1 år  Ingulv Brå  27
 Vararevisor for 1 år  Nina Renneè Wæhle  27
 Valgkomite for 1 år  Synnøve Presthaug  24  3
 Valgkomite for 2 år  Siv Wæhle  27

Årsmøtet ble avsluttet klokken 16:30

Referat fra styremøte i NLK 11.04.12

Årsmøte
Det har kommet inn 5 forslag, som ønskes behandlet på årsmøte. Styret har gått igjennom forslagene, og kommet til enighet om ”styrets innstilling”.

Årsmøtepapirene må postlegges 10. mai.

Årboka
Det har kommet inn en god del stoff og masse bilder fra klubbens medlemmer.  Styret bidrar med statistikker (HD, øyelysinger, registrerte kull, importer), samt fra Spesialen 2011.

NKK har endret statistikkene sine, får ikke frem navn og/eller registrerings nr. på champions fra 2011. 12 lagottoer ble utstillings champions og 1 ble viltspor champion, vi skulle så gjerne ha navn på hundene. Satt inn etterlysning på Facebook.

Sporkurs
Det har kommet inn 3 påmeldinger (og 4 kanskje)

Spesialen
Leie av møterom kr. 30,- pr. pers., minsterpris er kr. 600,-

Mulighet til å leie hall til ustillingen, pris kr. 50,- pr. pers.
Hvordan regner de ut dette? Går man ut fra antall påmeldte hunder?

De har ”alt” av utstyr på plassen, bl.a. grill til lørdag kveld. Ukjent om de tar leie for dette.
Vi tar kontakt for mer utfyllende info., vi må også vite hva det finnes av utstyr i møtelokalet.

Hotelrom til dommer er bestilt, ringsekretær, skriver og foredragsholder trenger ikke overnatting.
Vi bestiller også middag for dommer lørdag. Frank stiller som klubbens representant.
Ringsekretær, skriver og foredragsholder inviteres til middagen.

Program for aktivitetsdagen
10:00 – 12:00 Klippekurs
10:00 –  Søksøvelser
11:00 – Barnerebus
12:30 – 13:00 Lagottosprint

Grunnet årsmøte og påfølgende seminar, må vi avslutte aktivitetsdagen ca 13:00

Referat fra styremøte i NLK 21.03.12

Årsmøte
I løpet av 2012 må samtlige klubber endre sine lover ihht NKKs nye lovmal. Bestemt på NKKs Representantskapsmøte 12.11.11. Lovmalen finnes på NKKs hjemmesider.

Forslag til klubbens nye lover, endret ihht NKKs nye lovmal, legges frem som en sak på årsmøte.
Regnskapet er ferdig og godkjent av revisor.
Det har pr dags dato (21.03.12) ennå ikke kommet inn noen forslag fra medlemmene.

Oppdretter seminar 22.-23.09.12
Foreleser Frank Christiansen (etolog og eksteriørdommer). Vi har leid lokalene til Oppdal Hundeklubb. Der er det også plass til å parkere bo-biler for den som måtte ønske det.
Vi avventer tilbud på hotel og hytter.

Felles middag etter forelesing/kurs på lørdag (pizza, catering el).
Lunsj begge dager, kjøper inn brød, pålegg, kaffe, brus med mer.

Invitasjoner legges/sendes ut når programmet er klart.

Sporkurs
Vi sjekker om det er en ledig helg hos Østlie Hundeskole.
Klubben sponser deltagerne med kr. 500,- pr ekvipasje.

Spesialen
Aktivitetsdag lørdag fra 10:00 – 13:00

  • Klipping
  • Søksøvelser
  • Barnerebus
  • Lagottosprint

Etter årsmøte blir det ett ”mini” oppdretterseminar, foredragsholder Bjørg Foss.

Hjemmesiden
Lager nytt punkt på hjemmesiden, ”styret informerer” under ”styre & stell”. Der legger vi ut referat fra styremøter, og annen informasjon.

Årboka
Prioriteres på neste styremøte

Neste styremøte 11. april

Lederen har ordet, november 2011

Nå har høsten kommet for fullt til Trøndelag.

Vi i styret i klubben er i gang, vi har allerede hatt 2 styremøter og et nytt er på gang.

Akkurat nå er vi travelt opptatt med å planlegge rasestand på Dogs4all som er Norsk Vinnerutstilling, på Lillestrøm helga 26.-27. november.

Vi har hatt stand der de 2 siste årene og det har vært stor interesse både fra oss som har lagotto, men også for nye hundeeiere som er på leting etter en rase som kan passe dem.
Ellers så har jeg lyst til å skrive litt om avl og oppdrett denne gangen.
Vi har tilgang til data om hd og øyelysing på NKK’s hjemmeside under Dogweb, hvor alle som er medlemmer har passord.

NKK har etiske retningslinjer som oppdretterne må følge for å få registrert valper, klubben har også noen avlsanbefalinger på sin hjemmeside.

Men det er så mye, mye mere som vi bør ta hensyn til for å være gode oppdrettere.  Da tenker jeg først og fremst på allergier og gemytt, det er arvelig. Alle som kjøper seg en lagotto ønsker seg en rasetypisk, trivelig og frisk hund – og det er ikke alle hunder som det bør avles på.  En annen viktig ting er å prege valpene de første ukene de er hos oppdretterne, dvs gjøre dem trygge og klare for turen ut i den store verden.

Nå er jeg veldig imot for mange regler og retningslinjer. Det er ikke klubben som skal bestemme om en tispe eller hanne skal brukes i avl, det må den enkelte som skal sette en hund i avl gjøre. En må tenke selv, være ærlig nok til å vurdere om hunden min har gode nok egenskaper til å representere rasen i kanskje flere generasjoner fremover.  Og… det er ikke sånn at en tispe eller en hanne fortjener ett kull eller flere,  da må en heller være ærlig å si at det er en selv som ønsker det. At en ønsker å være oppdretter med alle gleder og forpliktelser det innbærer, og ikke minst være klar over hvor stor jobb og hvor stort ansvar det er.

Vi skal ha aktivitetsdag og spesialutstilling 9. og 10. juni 2012.
I den forbindelse har vi tenkt å få til et åpent foredrag om avl og oppdrett, med en dyktig foredragsholder og ordstyrer.
Det er tenkt for alle som har hatt valpekull og alle som vurderer om hunden sin bør ha et valpekull – både tisper og hannhunder.

Høsten 2012 har vi tenkt å gjennomføre et oppdretterkurs for alle lagotto-oppdretterne i Norge.

Ha en riktig god høst og kos dere masse med de herlige hundene 🙂

Eli

Spesialutstilling 2011

Dommer: Tino Pehar, Kroatia

BIR Praxtar's Chico Federici - BIM Chicabeams Foccaccia
BIR Praxtar’s Chico Federici – BIM Chicabeams Foccaccia

Foto: Synnøve Presthaug

Lederen har ordet, desember 2010

En riktig god jul og godt nyttår til alle lesere av lagottoklubbens sider.

Tanken min var å skrive 4 ganger i året, og som dere sikkert ser så er jeg et godt stykke derifra.

Høsten har vært travel, mye jobbing og et stort valpekull har krevd sitt.

Men vi har da fått gjennomført styremøter en gang i måneden og vi har hatt rasestand på Dogs4All
på Lillestrøm i år også. Klubben har hatt juleannonse i hundesport og takk til alle oppdretterne som var med.

Vi har jobbet mye med hvordan vi skal få frem helseopplysninger på rasen.
Det er en vanskelig sak og vi har ikke kommet i mål der.

Hjertesaken min, distrikts/aktivitetskontakter fungerer noen plasser og andre steder er det labert.
I Oslo har de heldigvis kommet godt i gang og det er jeg kjempeglad for.

Ha et riktig godt nyttår og jeg håper at ikke altfor mange lagottoer gruer seg til nyttårsaften.

Eli

Spesialutstilling 2010


Morokulien, 29. mai 2010
Dommere: Gilberto Grandi, Italia og Agneta Pamp, Sverige

Helgen 29. – 30. mai avholdt Norsk Lagotto Klubb og Svensk Lagotto Romagnolo Klubb sine jubileums utstillinger. Vi fylte 5 år og svenskene 10 år! Det ble en meget vellykket helg.  Værgudene var stort sett på vår side 🙂

1-640-alle.samlet-10-mini
Alle samlet på Riksgrensen.

Lørdag 29. mai – Norsk Lagotto Klubb
36 hanner og 9 valper – dømt av Agneta Pamp, Sverige
38 tisper og 9 valper – dømt av Gilberto Grandi, Italia

Gilberto Grandi dømte BIR

2-500-bir-bim-spesialen-mini
BIR Yllegårdens Glittra & BIM Ulisse.
3-500-bir-bim-valp-spesialen-mini
BIR Inizio’z Cayenne & BIM Ziggy av Auburn Pelliccia.

4-250-grensa

Klikk på bildet så kommer du til album med bilder fra spesialen.
Vi mangler navn på flere hundene, hjelp mottas med takk 🙂

Foto: Espen Dahl

Lederen har ordet, august 2010

Fortsatt god sommer!

Lagottospesialen på Morokulien er vel overstått og vi må vel konkludere med at det var et bra arrangement.
Her er det hyggelige brevet vi fikk fra SLRK

Till Norska Lagottoklubben, Sollentuna 20100610

Ordförande Eli Haller
Vill härmed sända ett stort och varmt tack för en mycket trevlig helg tillsammans med er norska lagottoägare
i samband med vårt gemensamma arrangemang i Morokulien.
Det var otroligt lyckat, allt ifrån er utställning på lördagen, kvällens gemensamma middag,
vår utställning på söndagen, domarnas insatser och alla fina lagotto vi fick se.

Vill också tacka för den fina jubileumsgåvan i form av lagottotavlan.
Vid vårt styrelsemöte nyligen, fick alla i styrelsen se tavlan. Vi har bestämt att den kommer att följa våra ordföranden.
Jag kommer nu att sätta upp den i mitt hundtrim och där kommer den garanterat att beundras av många lagottoägare.
Kanske orkar vi om några år planlägga för ännu ett samarrangemang, man vet aldrig.
Än en gång, stort tack till er alla i Norska Lagottoklubben.

För SLRK och hela dess styrelse
Karin Lindahl, ordförande.

Sommerferien er over for mitt vedkommende og høsten nærmer seg ubønnhørlig.
Jeg har filosofert litt over avl og oppdrett i sommer.
På tidlig sommeren var jeg på avl- og oppdrettkurs i regi av NKK,
med de engasjerende og dyktige foreleserne Astrid Indrebø og Hilde Bremnes.
Det var et engasjerende, lærerikt og informativt kurs med stort fokus på oppdretteres ansvar og plikter.
De har også utarbeidet etiske retningslinjer for avl og oppdrett, de må oppdretterne forholde seg til.
Kurset kan absolutt anbefales, og også boka gentikk, avl og oppdrett som fåes kjøpt hos NKK.

Hege legger ut de etiske retningslinjene på hjemmesiden.

Lagotto rasen er i sterk vekst og da er det viktig at alle oppdrettere er sitt ansvar bevisst
når det gjelder valg av foreldredyr sånn at rasens gode egenskaper ikke blir borte.
Også de som ”bare skal ha ett kull” er oppdrettere med de ansvar og plikter det innebærer.
Valpekjøperne venter seg at oppdretteren kan det meste om rasen.
Og en oppdretter bør vite hva som står i rasestandarden. Der står det også hvilke fargevarianter som er tillatt,
når jeg leser på Dogweb hvilke farger som er registrert på lagotto så lurer jeg litt på om alle har lest standarden.
En annen ting jeg også får høre av og til er at rasen er allergivennlig, det skjønner jeg ikke helt fordi det er
flere som har måttet gi ifra seg valpen p.g.a av allergi.
Vel, det var dagens hjertesukk!
Men i det store og hele så er det flotte oppdrettere med stor interesse for rasen,
og jeg vil ikke nøle med å anbefale de fleste til valpekjøperne.
Og til dere som lurer på å kjøpe valp eller allerede har en lagotto så er dere sikkert enige med meg i at de er
morsomme, aktive, livlige og trivelige hunder som gjerne vil bruke hodet sitt i en eller annen form.

Eli