Referat fra styremøte i NLK 11.04.12

Årsmøte
Det har kommet inn 5 forslag, som ønskes behandlet på årsmøte. Styret har gått igjennom forslagene, og kommet til enighet om ”styrets innstilling”.

Årsmøtepapirene må postlegges 10. mai.

Årboka
Det har kommet inn en god del stoff og masse bilder fra klubbens medlemmer.  Styret bidrar med statistikker (HD, øyelysinger, registrerte kull, importer), samt fra Spesialen 2011.

NKK har endret statistikkene sine, får ikke frem navn og/eller registrerings nr. på champions fra 2011. 12 lagottoer ble utstillings champions og 1 ble viltspor champion, vi skulle så gjerne ha navn på hundene. Satt inn etterlysning på Facebook.

Sporkurs
Det har kommet inn 3 påmeldinger (og 4 kanskje)

Spesialen
Leie av møterom kr. 30,- pr. pers., minsterpris er kr. 600,-

Mulighet til å leie hall til ustillingen, pris kr. 50,- pr. pers.
Hvordan regner de ut dette? Går man ut fra antall påmeldte hunder?

De har ”alt” av utstyr på plassen, bl.a. grill til lørdag kveld. Ukjent om de tar leie for dette.
Vi tar kontakt for mer utfyllende info., vi må også vite hva det finnes av utstyr i møtelokalet.

Hotelrom til dommer er bestilt, ringsekretær, skriver og foredragsholder trenger ikke overnatting.
Vi bestiller også middag for dommer lørdag. Frank stiller som klubbens representant.
Ringsekretær, skriver og foredragsholder inviteres til middagen.

Program for aktivitetsdagen
10:00 – 12:00 Klippekurs
10:00 –  Søksøvelser
11:00 – Barnerebus
12:30 – 13:00 Lagottosprint

Grunnet årsmøte og påfølgende seminar, må vi avslutte aktivitetsdagen ca 13:00