Medlemskap

Interessert i å bli medlem i Norsk Lagotto Klubb?

Lagottoklubben har som mål å  være et samlende forum for raseentusiaster. Vi vil jobbe for et aktivt lagottomiljø, hvor man kan støtte og hjelpe hverandre når det gjelder rasespørsmål. Klubben avholder også en årlig spesialutstilling, og støtter opp om lokale initiativ og aktiviteter.

Melder du deg inn i klubben blir du samtidig medlem av Norsk Kennel Klub (NKK) og tilknyttet det organiserte hunde-Norge. Som medlem vil du kunne dra nytte av NKKs medlemsfordeler

Vi gjør oppmerksom på at eiere av hunder registrert hos NKK ikke automatisk opptas som medlemmer hos oss. Om du eier en NKK-registrert hund vil du derfor allikevel måtte melde deg inn for å benytte deg av våre og NKKs medlemsfordeler.

Kontingent:
Hovedmedlem kr. 200,- pr. år.
Familiemedlem kr. 50,- pr. år

Utenlandske medlemmer kr. 250,- pr. år

I tillegg kommer en grunnkontingent til NKK. Om du ønsker å være medlem i flere klubber, gjelder grunnkontingenten til NKK samlet for disse.

Innmelding

Du melder deg inn i Norsk Lagottoklubb via Norsk Kennel Klub, her er link til ”Bli medlem”der finner du all informasjon du trenger for å melde deg inn i Norsk Lagotto Klubb (og NKK).

Alternativt, gå inn på www.nkk.no og velg «Bli medlem»

Hva kan du gjøre?

  • Endre kontaktinformasjon (adresse, telefon mm.)
  • Betale kontingenten din med Visa-/Mastercard.
  • Endre medlemskap: du kan melde deg inn og ut av klubber.