Referat fra styremøte i NLK 11.06.13

1. Saker fra medlemsmøte i forbindelse med Årsmøte
Dogs4All
Medlemmene vil fortsatt ha stand, derfor bestiller vi stand av samme størrelse som i fjor.
Må sette opp en skikkelig arbeidsplan, hvem gjør hva og når.

Klippeliste
Medlemmene ønsker en kllippeliste, både for hverdags- og utstillingsklipp.
Setter inn en forespørsel på FB og hjemmesiden.

2. NY Dk i Buskerud
Ny distriktskontakt i Buskerud Berit Chruickshank.

3. Italia tur
Vi har fått flere tilbakemeldinger om interesse for felles tur til Italia og C.I.Ls raduno i oktober.

4. Europa vinner 2015
Europa vinner utstillingen avholdes i Norge 4.-6. september 2015, lagotto bedømmes søndag 6. september av Hans Van Den Berg, Holland.
Klubben vil avholde en speisialutstilling lørdag 5. september. Vi søker NKK om ”stort” CERT på denne utstillingen.
Vi sjekker flere mulige utstillingsområder i Oslo, sjekker bl.a. muligheten til å leie Brekke av OODK.
Avholder spesialen, med aktivitetsdag på våren, da med lite CERT.

5. Spesialen 2014
Avholdes 8. juni (pinsen), dommer: Frank Christensen, Norge.
Kari booker Elverum Camping.

6. Medlemsavis
Da er en redaksjon på plass, Berit Chruickshank er styrets representant, og tar initiativ til det første redaksjonsmøte.

7. Ny Hjemmeside
Vi har 2 leverandører vi skal sjekke ut, begge opererer med fornuftige priser.

8. Gavemedlemsskap
Dette blir ett gavemedlemsskap fra klubben, for nye medlemmer vil første årets kontingent bli på kun kr. 50,-
Eli melder dem inn. Vi er avhengige av at oppdretterne melder om valpekjøpere som er interessert.
Eli lager ett skriv til oppdretterne

9. RAS
Vi skal kunne fremlegge ett utkast innen 2012.
Arbeidsgruppen består av Siv Wæhle, Berit Chruickshank og Frank H. Thomsen.

10. Diverse
Vi må etterlyse/purre NKK ang klubbens ”søknad” om obligatorisk måling av lagotto på utstilling.
Forespørselen ble sendt NKK i januar.

Helseundersøkelsen avsluttes disse dager.