Styret informerer

Referat fra styremøte 10.04.2024

Tilstede: Berit, Hege E, Cathrine, Ingvild, Hans Petter, Hege S, Marthe (ref)  Ny nettsideDet ble besluttet å engasjere firmaet Bonefish til å lage ny nettside til klubben. Den nye nettsiden vil bli enklere å redigere og oppdatere for oss som sitter i styret.  SpesialenFortsatt mangler noen premier. Cathrine ser om hun finner noe på WDS … Fortsett å lese Referat fra styremøte 10.04.2024

Referat fra styremøte 07.02.24

Tilstede: Berit, Hege E, Sigrun, Cathrine, Ingvild, Hans Petter, Marthe(ref) Nytt fra NKKI forbindelse med NKKs 63. ordinære representantskapsmøte 2024 skal kandidater som ønskes fremmet til valg være fremmet senest innen 22. mars 2024. NKKs valgkomite ønsker dialog med klubber, forbund og regioner om kandidater til de viktige vervene som skal velges på RS 2024.  Kompetansegruppen … Fortsett å lese Referat fra styremøte 07.02.24

Referat fra styremøte 27.11.2023

Til stede: Berit, Hans P., Marthe, Hege, Ingvild, Cathrine, Sigrun og Hege Mail fra NKK til NKKs Klubber, forbund og regioner: Avlsrådskurs avholdes på Gardermoen 27.-28. januar 2024Forelesninger, 1 overnatting, 2 x lunsj og festmiddag lørdag 3750,-Påmeldingsfrist 20.12.23 – har vi noen aktuelle kandidater? Undersøkelse om kontingent – frist 01.12.23 – vi foreslår å beholde … Fortsett å lese Referat fra styremøte 27.11.2023

Referat fra styremøte 09.11.2022

Referat fra styremøte 09.11.2022 Til stede: Berit, Hans P., Hege S., Ann-Kristin, Ingvil og Hege Gjennomgang av mail Fra NKK NKK fyller 125 år i 2023, stiftelsesdagen 24. januar markeres med en enkel mottagelse i NKKs lokaler på Holmlia. De oppfordrer klubbene til å skape lokale arrangementer/markeringer for å vise frem hundens viktige rolle i … Fortsett å lese Referat fra styremøte 09.11.2022