Styret informerer, 22.11.12

I samarbeid med Veterinærhøyskolen er vi endelig i gang med en Helse- og adferdsundersøkelsen hos Lagotto.

Helseundersøkelsen består av tre deler; en generell del, en helsedel og en adferdsdel.

Hvis du er usikker på et spørsmål, kan du hoppe over det.

Undersøkelsen er konfidensiell.
Klubben får til slutt et resyme som kan sammenlignes med andre raser i Norge, ettersom den er nokså likt bygd opp.

Gå inn på www.hundoghelse.no
Passord er » lago2012 »

Dersom det skulle være noen spørsmål knyttet til undersøkelsen,
kan de rettes til maisey@mac.com

Lykke til!

Styret informerer, 15.11.12

Oppdretterseminaret ble avholdt helgen 22.-23. september, dessverre ikke så stort fremmøte som vi hadde håpet på.
En veldig lærerik og interessant helg.

Sporkurs hos Østlie Hundeskole ble avholdt 14.-16. september, bare 3 lagottoer påmeldt, men en super helg!

Klubben har stand på Dogs4All.

Helse- og atferdsundersøkelser i regi av Norges veterinærhøgskole er i gang, vi kjører nå testversjonen,
så snart alt er klart, legger vi ut link og passord til undersøkelsen.

Spesialen 2013 – avholdes 26. mai, dommer: Jochen Eberhardt, Tyskland
Spesialen 2014 – avholdes i Pinsen, 8. juni, dommer: Frank Christiansen, Norge