Styret informerer

Styret informerer

På klubbens årsmøte 25. mai 2013, ble det som kjent bestemt å søke NKK om innføring av krav om kjent HD-status hos foreldredyr for registrering av valper.

Referat fra styremøte

Innføring av registreringsrestriksjoner mht HD, Dogs4all, ny hjemmeside, juleannonse i Hundesport, utstilling 2015, RAS, Spesialen 2014

Referat fra årsmøte 2013

Revidert regnskap, innføring av registreringsrestriksjoner m.h.t. HD, styrevalg, takk til Liv Sørum.