Styret informerer

Referat fra styremøte 06.02.14

  Vi har fått tilsendt informasjon fra Finland om Lagotto Storage Disease. Legger ut informasjonen på hjemmesiden. Flere norske hunder er allerede testet, da forskerne har brukt blodprøver som i sin tid ble sendt inn for Juvenil epilepsi testing. RAS – Vi må søke NKK om utsettelse. Helsetesten Hvordan skal vi formidle resultatet til klubbens […]

Styret informerer

På klubbens årsmøte 25. mai 2013, ble det som kjent bestemt å søke NKK om innføring av krav om kjent HD-status hos foreldredyr for registrering av valper.

Referat fra styremøte

Innføring av registreringsrestriksjoner mht HD, Dogs4all, ny hjemmeside, juleannonse i Hundesport, utstilling 2015, RAS, Spesialen 2014

Referat fra årsmøte 2013

Revidert regnskap, innføring av registreringsrestriksjoner m.h.t. HD, styrevalg, takk til Liv Sørum.