Klubbens historie

I to år (fra 2003) hadde vi en felles hjemmeside for lagottoeiere i Norge, dette fungerte bra, men etter hvert dukket tanken om å starte en egen raseklubb opp. Hensikten med en egen spesialklubb er blant annet å ivareta rasens interesser her i landet.

Norsk Lagotto Klubbs konstituerende årsmøte ble avholdt på Lavollen i Trondheim, lørdag 25. juni 2005, med 17 deltagere. Forut for dette møtet hadde et interimstyre utarbeidet et forslag til lover for klubben. Vår søknad om samarbeidsstatus ble fremlagt for NKKs hovedstyre, i møte nr. VII/05 – den 23. august 2005, der ble det vedtatt å innvilge klubben samarbeidsstatus fra 1. januar 2006.

Målet er at klubben skal være et samlende forum for raseentusiaster. At vi skal jobbe for ett mer aktivt lagottomiljø, hvor man kan støtte og hjelpe hverandre når det gjelder rasespørsmål.

Vi vil også avholde en årlig spesialutstilling og aktivitetsdag.

Klubben har per 10.11.2023 430 medlemmer.

Klubbens styre består av leder, nestleder, kasserer, sekretær, to styremedlemmer og to varamedlemmer. Tillitsvervene i klubben velges av årsmøtet.

Klubben har egne distriktskontakter. Distriktskontaktene er behjelpelige med informasjon om rasen og arrangerer ulike lokale aktiviteter.

Vi ønsker nye medlemmer hjertelig velkommen til klubben.