avl-oppdrett-valper

Avl og oppdrett

Avlskrav

På årsmøte 13. mai 2006, ble det bestemt følgende:

Avlskrav for lagotto romagnolo

  • Alle hunder som går i avl skal ha kjent HD status.
    1. januar 2014 ble det innført registreringsrestriksjoner m.h.t. HD
  • Alle hunder som går i avl skal ha kjent øyelysings status, ikke eldre enn 1 år ved paringsdato.
  • Hunder med HD status D og E utelukkes fra avl.

Se følgende dokument:
NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett.

Oppdrett

HD, AD og øyelesningsresultater
Alle HD/AD og øyelysingsresultater finnes i DogWeb.

Se følgende dokument:
Informasjon om NKKs HD-program.

Nytt!
Innføring av registreringsrestriksjoner
Ang. årsmøte vedtak om søknad om innføring av registreringsrstriksjoner m.h.t. HD.
NKK kan innvilge søknaden med virking paringer foretatt fra og med 01.01.14. Det blir da opp til raseklubben å gjøre denne informasjonen kjent overfor oppdretterne i god tid før restriksjonen trer i kraft. Når registreringsrestriksjonen er innført kan den ikke oppheves med mindre det foreligger et vedtak fra klubbens generalforsamling/årsmøte om dette.

For mer informasjon sjekk www.nkk.no under «tjenester» og «registreringsrestriksjoner».

Det er også mulig for alle å gå inn i NKKs DogWeb å sjekke HD status, øyelysingsresultater og evnt. premieringer på de respektive avlsdyr, deres kullsøsken og foreldre. Denne muligheten er nå åpen for alle. Gå inn DogWeb.