avl-oppdrett-valper

Avl og oppdrett

Avlskrav

På årsmøte 26. mai 2019, ble det bestemt følgende:

Avlskrav for lagotto romagnolo

 • Alle hunder som går i avl skal ha kjent HD status.
  Ingen kombinasjon bør ha en HD-index lavere enn 100 (hannens HD-index + tispas HD-index – delt på 2 – blir minst 100.)
  Hunder med HD status D og E utelukkes fra avl.
 • Alle hunder som går i avl skal ha kjent øyelysings status, ikke eldre enn 1 år ved paring.
  Ang. Feilstilte øyehår (distichiasis/trichiasis/ektopisk cilium): Hunder med ektopiske cilier eller med uttalt grad av distichiasis/trichiasis anbefales ikke brukt i avl.
  Hunder med mild eller moderat grad av distichiasis kan brukes i avl, men det anbefales paring med hund fri for lidelsen.
 • DNA tester: avlsdyr skal testes for BJE, LSD og furnishing. Dette skal kunne dokumenteres.
  Bærere kan brukes i avl, men KUN mot en som er fri.
  Noen hunder er født fri fra foreldre, da skal dette kunne dokumenteres.

Se følgende dokument:
NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett.

Oppdrett

HD, AD og øyelesningsresultater
Alle HD/AD og øyelysingsresultater finnes i DogWeb.

Se følgende dokument:
Informasjon om NKKs HD-program.

Nytt!
Innføring av registreringsrestriksjoner

Ang. årsmøte vedtak om søknad om innføring av registreringsrstriksjoner m.h.t. HD.
NKK kan innvilge søknaden med virking paringer foretatt fra og med 01.01.14. Det blir da opp til raseklubben å gjøre denne informasjonen kjent overfor oppdretterne i god tid før restriksjonen trer i kraft. Når registreringsrestriksjonen er innført kan den ikke oppheves med mindre det foreligger et vedtak fra klubbens generalforsamling/årsmøte om dette.

For mer informasjon sjekk www.nkk.no under «tjenester» og «registreringsrestriksjoner».

Det er også mulig for alle å gå inn i NKKs DogWeb å sjekke HD status, øyelysingsresultater og evnt. premieringer på de respektive avlsdyr, deres kullsøsken og foreldre. Denne muligheten er nå åpen for alle. Gå inn DogWeb.