Avl og oppdrett

Avlskrav for lagotto romagnolo

Oppdatert ved årsmøte i Norsk Lagotto Klubb 1.juni 2024

  • Alle hunder som går i avl skal ha kjent HD-status.
    Ingen kombinasjon bør ha en HD-index lavere enn 100 (hannens HD-index + tispas HD-index – delt på 2 – blir minst 100).
  • Hunder med HD-status D og E skal utelukkes fra avl. Det samme gjelder hunder som har forkalkninger på røntgentidspunkt. Bruker man hund med HD-status C i avl, må kombinasjonen ha en HD-index over 100 (hannens HD-index + tispas HD-index – delt på 2 – blir minst 100).
  • Alle hunder som går i avl skal ha kjent øyelysingsstatus, ikke eldre enn 1 år ved paring. Vi følger øyelysernes avlsanbefaling, som du finner her.
  • DNA tester: avlsdyr skal testes for BJE, LSD og furnishing. Dette skal kunne dokumenteres. Bærere kan brukes i avl, men KUN mot en som er fri. Noen hunder er født fri fra foreldre, da skal dette kunne dokumenteres.
  • Alle hunder som det skal avles på må ha vært utstilt på offisiell utstilling minst èn gang i unghund- eller åpen klasse med bedømmingen excellent.
  • Bruk av hannhund bør begrenses til i hovedsak å følge NKKs grunnleggende anbefalinger. Det vil per i dag si ikke mer enn 30 valper etter en hannhund.

Se forøvrig følgende dokument:
NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett.

Oppdrett

For at oppdrettere skal få annonsere kull for salg på nettsiden skal alle avlskrav og retningslinjer i klubben og hos NKK være fulgt.

HD, AD og øyelesningsresultater
Alle HD/AD og øyelysingsresultater finnes i DogWeb.

Se følgende dokument:
Informasjon om NKKs HD-program.

Øyelysing
Angående årsmøtevedtak i 2020 om søknad om innføring av registreringsrestriksjoner m.h.t øyelysing:
«NKK innvilger Norsk Lagotto Klubb sin søknad om at det innføres krav om kjent øyelysingsstatus for foreldredyr ved registrering av valper i NKK for rasen lagotto romagnolo. Kravet gjelder alle foreldredyr, også utenlandske. Øyelysingen må være foretatt maksimalt ett år før paring.
Kravet trer i kraft for paringer foretatt f.o.m. 01.08.2021.»

HD
Angående årsmøtevedtak om søknad om innføring av registreringsrestriksjoner m.h.t. HD:
«NKK kan innvilge søknaden med virking paringer foretatt fra og med 01.01.14. »

For mer informasjon sjekk www.nkk.no under «tjenester» og «registreringsrestriksjoner».

Det er også mulig for alle å gå inn i NKKs DogWeb og sjekke HD-status, øyelysingsresultater og eventuelle premieringer på de respektive avlsdyr, deres kullsøsken og foreldre. Denne muligheten er åpen for alle på DogWeb.