Styret informerer

Informasjon fra styret mai 2019

Nå er det en stund siden vi har lagt ut info fra styret, men her kommer litt. Vi har jevnlige styremøter, ca. 1 gang pr mnd. Og er det noe medlemmer ønsker vi skal ta opp, så kan det sendes inn forslag til klubb. Gjerne bruke min mail, som er Berit@sveisetekniske.no Vi har jobbet med […]

Informasjon fra styret november 2018

Styret  har jevnlige møter, ca. hver mnd. Det vi har jobbet med den  siste tiden, er Årboka for 2017 og Spesialen 2019. Spesialen har vi brukt å ha på Hunderfossen, der er det dessverre opptatt den helgen vi har planlagt, så nå jobber vi med en alternativ plass. Dette ser ut til å bli på […]

Referat fra Årsmøte 2014

Referat fra årsmøtet 7. juni 2014, på Elverum Camping Møtet ble åpnet klokken 16:09 av Eli Haller. Godkjenning av innkalling og dagsorden – godkjent Valg av møtereferenter – Hanne Hjerpetjønn og Hege Sundsbarm Valg av møteleder – Eli Haller Valg av 2 til å skrive under protokoll – Ann Kristin Hammersvik og Torhill Ludvigsen Valg […]

Referat fra styremøte 18.03.14

Årsmøte Informasjon om hvem som er på valg, samt medlemsliste er sendt valgkomiteen. Frist for innsending av stoff, og forslag til valg er satt til 26. april. Papirene må sendes ut til medlemmene 15. mai. Vi tar ett styremøte rett etter fristen. Regnskapet er godkjent uten anmerkning av revisor. Kontingenten skal opp som sak hvert […]