Registrering av DNA-resultater i DogWeb

Styret er glade for å kunne informere om at vi nå har fått til at DNA-resultat på BJE, SD og furnishing kan bli registrert i DogWeb. Vi håper at flest mulig tester hundene sine.

NKK har godkjent registrering av DNA-resultat i Dogweb. Juvenil Epilepsi, Storage Disease og Furnishing.

Rutinene for sentral registrering: Eier henter ut et skjema fra «Min side» på www.nkk.no, skjemaet er ferdigutfylt med hundens data, veterinær og eier fyller ut hver sin del av resten av skjemaet. Det ligger en kostnad i å ta ut skjema, dette er for å dekke håndtering av prøvesvar og innlegging av resultat i DogWeb.

NKKs skjema sendes IKKE med til laboratoriet, men beholdes av hundeeier for innsending til NKK når prøvesvaret kommer fra laboratoriet. Med prøven til laboratoriet sendes laboratoriets eget skjema.

NB veldig viktig: Dersom prøver sendes til Laboklin, man krysse av for å få et skikkelig sertifikat (krav fra NKK). Prøvesvar fra Laboklin som kommer som enkel mailtekst eller annet lett manipulerbart format, kan dessverre ikke godkjennes for publisering i DogWeb.

Dersom det tas prøver av hunder nå etter godkjenning og fram til skjema er tilgjengelig, er det svært viktig at kvalitetsrutinene følges; Det viktigste er at prøven tas hos veterinær, og at veterinæren erklærer at prøven er tatt og sendt fra klinikken, samt at id-chip er sjekket opp mot id-papirer og funnet korrekt. For prøver der dette er i orden, kan resultatet innregistreres i etterkant mot at eier tar ut skjema fra «Min side» slik at gebyret for innlegging av resultat blir betalt.

For prøver tatt før godkjenning av sentral registrering, vil det måtte vurderes individuelt om resultater kan legges inn. Minimumsdokumentasjon for at etterregistrering skal kunne skje, er attestasjon på at prøven er tatt og sendt av veterinær/klinikk samt at id-chip er sjekket og korrekt. De kan ta ut skjema fra «min side» i ettertid, og få dette underskrevet at veterinær så fremt de går god for at hunden er ID sjekket.

Foreløpig er Laboklin og Optigen godkjent av NKK

Link til laboklin skjema: laboklin_genetics_dog_no_owner