Styre & stell

Postadresse: Lekangveien 196, 8450 Stokmarknes

Konto: 4202 02 89516
IBAN: NO4042020289516
Swift: SPTRNO22

Leder
Berit Chruickshank

Nestleder
Hildegunn Midtbø Bondhus

Sekretær
Hans Petter Sørensen

Kasserer
Cathrine Sangvik

Styremedlemmer
Marthe Dikkanen
Hege Risan Eriksen

Varamedlemmer
Sigrun Marie Dahl
Cathrine Klouman

Valpehenviser
Berit Chruickshank

Avlsråd
Henvendelser sendes skriftlig til:  avl.lagotto@gmail.com

Distriktskontakter

Oslo og Omegn
Hanne Hjerpetjønn – 924 64 797

Østlandet

Sørlandet
Cathrine Sangvik – 412 38 110
Link til FB gruppe: Lagotto på Sørlandet

Rogaland
Marthe Dikkanen  –  456 98 707
Link til FB gruppe: Lagotto Rogaland

Bergen
Line Gaska – 913 63 756

Ålesund
Aud Cecilie Sjøholt Stafseth- 922 18 548

Nordvestlandet
Hans Petter Sørensen – 995 36 279

Trøndelag

Nordland/Nord Norge
Berit Chruickshank – 414 58 226

Finnmark
Tonje K. Halvari – 916 90 996