Informasjon fra styret juni 2020

Siden Lagottospesialen ble avlyst pga Coronasituasjonen i Norge, så har vi fundert litt på hvordan vi skulle få markert at klubben er 15 år i år. Vi har heller ikke fått avholde årsmøte, noe som bruker å foregå samme helg som spesialen.
Vi vil derfor informere om at vi nå jobber frem mot utstilling i September 2020. Reglene i henhold til corona er lettet litt på, og vi forventer det letter enda mer utover sommer/høst etter de signalene som er gitt.
Så da er planen til klubben å avholde dobbeltutstilling helgen 18-20 September. Årsmøte vil også bli avholdt da.
Det vi kan opplyse om til nå er at utstillingen vil bli avholdt på Hunderfossen, vi har fått Anne L. Buvik til å dømme lørdag, og Kari Granaas Hansen på søndag.
Nærmere informasjon vil komme når ting er mer på plass .
Anne Kristin Øksdal Hammersvik har overtatt som valpehenviser, og kan treffes på mail :lagottovalp@gmail.com
Oppdrettere som er medlemmer oppfordres til å bruke hjemmesiden vår til å annonsere valpekullene sine. Bilder og info til valpeannonser kan også sendes til Anne Kristin. Vi ønsker henne lykke til !
Mvh,
Berit Chruickshank