Referat fra styremøte 30.08.2023

Mail fra NKK til NKKs Klubber, forbund og regioner:

21.06.23
Lars Arne Aulie blir interimleder i NKK

29.08.23
Utvidelse av frist for valg på kandidater til Domsutvalget er 15. september 2023.

Viser til e-post fra generalsekretær Lars Arne Aulie den 16. august 2023.

Alle medlemmene i Domsutvalget har valgt å trekke seg med umiddelbar virkning, som følge av uenigheten med NKKs Hovedstyre. Medlemmene i Domsutvalget velges av Representantskapet, etter NKKs lover §3-4 bokstav m. Domsutvalg med Leder, Nestleder og øvrige 3 medlemmer for 2 år samt 2 varamedlemmer for 1 år. Leder, Nestleder eller et av de øvrige medlemmene skal være jurist.

25.05.23
Nils-Erik Haagenrud 62 år overtar som leder av Hovedstyret i Norsk Kennel Klub (NKK). Haagenrud har vært nestleder i Hovedstyret siden RS i april 2021.

15.05.23
Årets representantskapsmøte (det 62.ordinære) vil bli avholdt lørdag 18. og søndag 19. november 2023 på Radisson Blu Plaza, Sonja Henies plass 3, 0185 Oslo.
Møtet starter kl 10.00 lørdag og det beregnes avslutning senest kl. 16.00 søndag.

Årboka
Dette blir en «pandemibok» 2019 – 2021. Blir mye statistikker og utstillingsresultater.
Vi prøver et nytt trykkeri, Rolf Ottesen AS på Kolbotn, som også kan stå for distribusjonen.

Hjemmesiden
I forbindelse med at PRO ISP flyttet tjenestene til ny plattform, og oppdaterte, fikk vi problemer med hjemmesiden. Dette ble heldigvis raskt rettet opp av Marthe, som fikk litt hjelp fra Erling (som den gang da laget hjemmesiden), vi har kjøpt et gavekort som takk.
Vi ser på muligheten for å endre på designet, bytte ut bilder, lage nye undermenyer mm. Starter med å rydde opp i og eventuelt slette gamle linker

Dommere på Spesialen 1-2  juni 2024
Forslag: Tino Pehar, Kathrien Van Gemert, Sergie Scarpellini, Alessandro Zeppi, Claudio di Giuliano, Hans Almgren, Elisabeth Bugge Olsen, Børje Johansson.

Hunderfossen er booket, ringsekretær og skriver er i boks

Eventuelt
Styret har måttet ta tak i en kjedelig sak; vi ble gjort oppmerksom på et medlem som har brutt med alle klubbens avlsrestriksjoner fastsatt på Årsmøte 26. mai 2019, og NKKs registreringsrestriksjoner (HD innført 2014, øyelysing innført 2021). Som medlem av Norsk Lagotto Klubb, forplikter man seg til å følge klubbens lover og regelverk.

Som oppdretter skal klubbens avlskrav samt NKKs etiske retningslinjer for avl følges.
De samme reglene gjelder uansett om man er oppdretter, eller «bare» skal ha et kull.

Det er ikke som denne oppdretteren fremstilte det til valpekjøpere; «Ingen krav til øyelysing eller HD røntgen» og «det er andre sett med regler om du er kennel».

Man kan ikke, som denne oppdretteren gjorde, rettferdiggjøre andre regler fordi man ikke har kennelnavn.

Vi synes dette er såpass grovt, at vi tok kontakt med NKK med tanke på ekskludering fra klubben.