Referat fra styremøte 09.11.2022

Referat fra styremøte 09.11.2022

Til stede: Berit, Hans P., Hege S., Ann-Kristin, Ingvil og Hege

Gjennomgang av mail
Fra NKK
NKK fyller 125 år i 2023, stiftelsesdagen 24. januar markeres med en enkel mottagelse i NKKs lokaler på Holmlia. De oppfordrer klubbene til å skape lokale arrangementer/markeringer for å vise frem hundens viktige rolle i et urbant samfunn.

Invitasjon til å gi innspill til avlsprogram
Bakgrunn:

Mattilsynet har utarbeidet et utkast til en ny forskrift om avl av hund. Det er sannsynlig at den nye forskriften vil pålegge NKK å utarbeide avlsprogrammer for samtlige raser vi registrerer.

NKK anker dommen i Borgarting lagrett inn for Høyesterett, «Vi anker ikke for å «redde» én bestemt rase, men for å prøve et viktig prinsipp i landets øverste domstol», sier NKKs leder Tom Øystein Martinsen.

Oppgradering fra epostadresse til full Teams-løsning
Alle våre klubber i NKK har tidligere fått tildelt egne faste, offisielle epostadresser. Gjennom vår IT-partner Skykontoret kan denne epostløsningen oppgraderes til en full Teams-løsning hvor klubben får tilgang til Teams (ferdig satt opp etter en klubb-mal) for lagring og deling av styredokumenter, årsmøter, styremøter, chat og øvrig. Brukerstøtte blir da også tilgjengelig gjennom Skykontoret.

Oppgraderingen koster kr 195,- pr måned
Det kommer inn færre forespørsler fra valpe interessenter, både til klubben og valpehenviser.

Helsestatistikk per oppdretter

Ang sak vi tok opp på forrige styremøte, mulighet for å lage en statistikk over helseresultater fra de forskjellige oppdrettere, dette slår vi fra oss, da det vil være som å bygge opp en database, det har vi hverken kunnskap eller tid til

Årboka
Kan Siv «preppe» bilder til boka? Berit sjekker

Champions – holder det med kun navn, reg.nr? – svar JA

Skulle gjerne hatt bilder av de forskjellige HD diagnosene
Hege S. kan bidra med bilde av B og E hofter. Hans P. har bilde av A hofter, Berit har bilde av C hofter. Mulig Mette har av D?

Trenger ett stående bilde til forsiden, kan vi bruke Freestyle bildet til Vigdis Bæver Larsen og Bella?

Årmøte 2023
Vil vi kunne fått med flere av årsmøte ble avholdt digitalt, type Teams?

Spesialen 2023
Gjeninnføre «aktivitetsdag»? Vi har fått noen forespørsler. Kjøre noen aktiviteter parallelt med utstillingen, alternativt etter dersom årsmøte blir avholdt digitalt.
Aktiviteter kan være rally, nosework, trøffelsøk, barnhunt, hundesprint el.

Avl- og Sunnhetsutvalget
De får få om noen henvendelser. Burde det deles opp?
Kanskje noe vi kunne ta opp på årsmøte.

PRA
Det har dukket opp noen tilfeller, og i den forbindelse lurer vi på om det er lov til å legge ut informasjon om kjente bærere på hjemmesiden. Vi vet jo at de må være bærere, da de har fått avkom med dokumentert PRA. På SKKs avlsdata blir bærere flagget.

Distriktskontakt
Vi har fått ny distriktskontakt i Rogaland, Marthe Dikkanen.

Vi må ta en ny runde med oppfordring til distriktskontaktene om å få til noe type aktivitet, klubben har midler.