Referat fra styremøte 10.04.2024

Tilstede: Berit, Hege E, Cathrine, Ingvild, Hans Petter, Hege S, Marthe (ref) 

Ny nettside
Det ble besluttet å engasjere firmaet Bonefish til å lage ny nettside til klubben. Den nye nettsiden vil bli enklere å redigere og oppdatere for oss som sitter i styret.
 

Spesialen
Fortsatt mangler noen premier. Cathrine ser om hun finner noe på WDS Zagreb, mens Berit kontakter Godbit1 og undersøker muligheten for å få et godt tilbud derfra.

Hans Petter skal ikke stille hund på lørdagen, og kan ta ansvar for å lede dagen, ønske velkommen osv.

Hunderfossen er booket 13.-15.juni 2025, og Hege skal også booke for 2026, da blir det 4.-6.september.

Årsmøte
Berit har sendt ut forslag til saker på mail. Vi skal lese gjennom og komme med tilbakemeldinger før neste styremøte.

Eventuelt

  • Minner om at vi kan søke om støtte hos Voksenopplæringen når har arrangementer som klippekurs.
  • Vi har fortsatt tenkt å støtte PRA-prosjektet som de har i lagottoklubben i Sverige, men har ikke fått tak i hvor pengene skal sendes. Cathrine sjekker opp.
  • På forrige styremøte ble følgende notert i referatet:
    Vi vil videre jobbe med å oppdatere klubbens avlskrav og retningslinjer, og legge inn som en forutsetning at disse følges for å få stå på oppdretterlisten og å avertere valper til salgs på klubbens side. Forslag til reviderte avlskrav vil legges fram på årsmøtet i juni
    Her har det ikke blitt gjort noe mer foreløpig. Det stilles spørsmål rundt hvordan dette kan håndheves i praksis. Det er en utfordring at styret og klubben ikke kan gå god for alle oppdretterne som står oppført på oppdretterlisten, fordi de ikke følger klubbens avlskrav.
    Settes opp som sak på neste styremøte.

Neste styremøte blir mandag 6. mai kl. 20:30.