Alle innlegg av Marthe Dikkanen

Lagottospesialen 2024 – dag 2

Hunderfossen søndag 2.juni
Dommer: Alessandro Zeppi, Italia

BIR: Fhadoni’s Jumping Jenna – BIM: Gleska Highly Addictive

BIR valp: Il Granaio Dei Malatesta Jegermeister

Beste veteran: Rozebottel’s Oh So Lucky

Beste oppdretter: PRAXTAR`S

Alle resultater på NKK

En stor takk til Godbit1.no som sponset oss med mye godt til årets utstilling.

Lagottospesialen 2024 – dag 1

Hunderfossen lørdag 1.juni
Dommer: Katrien van Gemert, Nederland

BIR: Galottens Nota Bene – BIM: Praxtar’s Lady Ga Ga

BIR: Galottens Nota Bene - BIM: Praxtar's Lady Ga Ga

BIR valp: Il Granaio dei Malatesta Jegermeister

BIR valp: Ilgranaio dei Malatesta Jegermeister

Dommer Katrien van Gemert sendte oss noen ord i etterkant av utstillingen:


First of all I would express my appreciation for the lovely atmosphere and accommodation during your yearly clubshow. A well put together event with a large ring and experienced stewards made it all easy.

I was fortunate to judge a quality entry of lagotto and was pleased to find several dogs that were very competitive with each other. On another day the second-best male and female could have easily been the winner as the difference between these individual dogs was very small.

My best of breed winner was a dog showing a lot of breed specific attributes that I value; correct length of leg, well-shaped head. The young female that I awarded best of opposite specifically impressed me when standing as she needs time to settle on the move. Both dogs were a bit different in type but both with a correct silhouette and correct head.

Overall, I would like to give back that there is still room to improve the length of leg on the individual dogs. Remember the lagotto is a square breed with a bit longer leg that the chest is deep. These well described breed characteristics are important to create the desirable silhouette and make the difference between the lagotto and the other waterdogs.

The coat quality could improve to strengthen breed type, the same could be said for heads; specifically the shape of the scull, strength of muzzle and shape and color of the eyes need attention.

Despite the fact I made these marks, I was fortunate to find overall very nice dogs that displayed the correct temperament.


Katrien van Gemert

Alle resultater på NKK

En stor takk til Godbit1 som sponset oss med mye godt til årets utstilling.

Referat fra styremøte 07.02.24

Tilstede: Berit, Hege E, Sigrun, Cathrine, Ingvild, Hans Petter, Marthe(ref)

Nytt fra NKK
I forbindelse med NKKs 63. ordinære representantskapsmøte 2024 skal kandidater som ønskes fremmet til valg være fremmet senest innen 22. mars 2024. NKKs valgkomite ønsker dialog med klubber, forbund og regioner om kandidater til de viktige vervene som skal velges på RS 2024. 

Kompetansegruppen for ettersøk reviderte reglene for Norgesmesterskap blodspor i desember 2023. KG ettersøk har etter dette vedtatt å endre pkt. om kvalifisering til NM, dette på bakgrunn av mottatte innspill.

Oppdretterliste og avlskrav
En representant for avlsrådet har uttrykt bekymring for en oppdretter som ikke følger klubbens avlskrav, og som bruker hannhunder som har veldig mange kull etter seg.

Per i dag er eneste krav for å få stå på oppdretterlisten at man er medlem i klubben. Styret kan dermed ikke gjøre annet enn å understreke at oppdretterne som er oppført på denne listen selv har bedt om det. Selv om de står her betyr det altså ikke automatisk at de følger våre avlskrav og anbefalinger. Den enkelte oppdretter står selv ansvarlig for sin avl.

Vi vil videre jobbe med å oppdatere klubbens avlskrav og retningslinjer, og legge inn som en forutsetning at disse følges for å få stå på oppdretterlisten og å avertere valper til salgs på klubbens side. Forslag til reviderte avlskrav vil legges fram på årsmøtet i juni.

Ulempen med å bruke samme hund på for mange kull er at genmaterialet innad i rasen blir for snevert. Det er generelt få hannhunder tilgjengelige for avl i Norge, og klubben ønsker å få en bedre oversikt over hvilke hannhunder som finnes rundt omkring i landet, og som kan være aktuelle å bruke i avl. Det blir foreslått å sende ut mail til medlemmer, opprette en Facebook-gruppe, og oppdatere nettsiden med bilder og linker til den enkelte hannhund i Dogweb.

Årets spesialutstilling
Rosetter er bestilt. Andre premier må også kjøpes inn. Videre planlegging av utstillingen gjøres på neste styremøte.

Årbok
Neste årbok vil være for 2022 og 2023. Vi vil oppfordre medlemmer til å sende inn bidrag. Faste innslag fordeles på styremedlemmer og andre aktive klubbmedlemmer:
Helseresultater: Berit
Valpeliste: Ann-Kristin
Championliste: Mette?
Vil også ha med en artikkel om trøffeljakt. Marthe har fått ansvar for å skrive noe om dette.

Ny nettside
Klubbens nettside kan trenge en ordentlig oppgradering. Vurdere og tenke litt fram mot neste styremøte på hvilken måte vi vil gjøre dette. Et forslag er Google Sites, et annet å betale noen for å sette opp siden. Det må i alle tilfeller være en side som er lett å oppdatere for flere brukere.

Eventuelt
Ønske om å få en championliste på nettsiden. Kan settes opp når vi lager ny nettside.
Ønske om å få til mer aktivitet i klubben, for eksempel avholde ulike webinar og kurs. Dette tas opp igjen på neste styremøte.

Neste styremøte blir om 3-4 uker.

Referat fra styremøte 30.08.2023

Mail fra NKK til NKKs Klubber, forbund og regioner:

21.06.23
Lars Arne Aulie blir interimleder i NKK

29.08.23
Utvidelse av frist for valg på kandidater til Domsutvalget er 15. september 2023.

Viser til e-post fra generalsekretær Lars Arne Aulie den 16. august 2023.

Alle medlemmene i Domsutvalget har valgt å trekke seg med umiddelbar virkning, som følge av uenigheten med NKKs Hovedstyre. Medlemmene i Domsutvalget velges av Representantskapet, etter NKKs lover §3-4 bokstav m. Domsutvalg med Leder, Nestleder og øvrige 3 medlemmer for 2 år samt 2 varamedlemmer for 1 år. Leder, Nestleder eller et av de øvrige medlemmene skal være jurist.

25.05.23
Nils-Erik Haagenrud 62 år overtar som leder av Hovedstyret i Norsk Kennel Klub (NKK). Haagenrud har vært nestleder i Hovedstyret siden RS i april 2021.

15.05.23
Årets representantskapsmøte (det 62.ordinære) vil bli avholdt lørdag 18. og søndag 19. november 2023 på Radisson Blu Plaza, Sonja Henies plass 3, 0185 Oslo.
Møtet starter kl 10.00 lørdag og det beregnes avslutning senest kl. 16.00 søndag.

Årboka
Dette blir en «pandemibok» 2019 – 2021. Blir mye statistikker og utstillingsresultater.
Vi prøver et nytt trykkeri, Rolf Ottesen AS på Kolbotn, som også kan stå for distribusjonen.

Hjemmesiden
I forbindelse med at PRO ISP flyttet tjenestene til ny plattform, og oppdaterte, fikk vi problemer med hjemmesiden. Dette ble heldigvis raskt rettet opp av Marthe, som fikk litt hjelp fra Erling (som den gang da laget hjemmesiden), vi har kjøpt et gavekort som takk.
Vi ser på muligheten for å endre på designet, bytte ut bilder, lage nye undermenyer mm. Starter med å rydde opp i og eventuelt slette gamle linker

Dommere på Spesialen 1-2  juni 2024
Forslag: Tino Pehar, Kathrien Van Gemert, Sergie Scarpellini, Alessandro Zeppi, Claudio di Giuliano, Hans Almgren, Elisabeth Bugge Olsen, Børje Johansson.

Hunderfossen er booket, ringsekretær og skriver er i boks

Eventuelt
Styret har måttet ta tak i en kjedelig sak; vi ble gjort oppmerksom på et medlem som har brutt med alle klubbens avlsrestriksjoner fastsatt på Årsmøte 26. mai 2019, og NKKs registreringsrestriksjoner (HD innført 2014, øyelysing innført 2021). Som medlem av Norsk Lagotto Klubb, forplikter man seg til å følge klubbens lover og regelverk.

Som oppdretter skal klubbens avlskrav samt NKKs etiske retningslinjer for avl følges.
De samme reglene gjelder uansett om man er oppdretter, eller «bare» skal ha et kull.

Det er ikke som denne oppdretteren fremstilte det til valpekjøpere; «Ingen krav til øyelysing eller HD røntgen» og «det er andre sett med regler om du er kennel».

Man kan ikke, som denne oppdretteren gjorde, rettferdiggjøre andre regler fordi man ikke har kennelnavn.

Vi synes dette er såpass grovt, at vi tok kontakt med NKK med tanke på ekskludering fra klubben.