Referat fra styremøte 07.02.24

Tilstede: Berit, Hege E, Sigrun, Cathrine, Ingvild, Hans Petter, Marthe(ref)

Nytt fra NKK
I forbindelse med NKKs 63. ordinære representantskapsmøte 2024 skal kandidater som ønskes fremmet til valg være fremmet senest innen 22. mars 2024. NKKs valgkomite ønsker dialog med klubber, forbund og regioner om kandidater til de viktige vervene som skal velges på RS 2024. 

Kompetansegruppen for ettersøk reviderte reglene for Norgesmesterskap blodspor i desember 2023. KG ettersøk har etter dette vedtatt å endre pkt. om kvalifisering til NM, dette på bakgrunn av mottatte innspill.

Oppdretterliste og avlskrav
En representant for avlsrådet har uttrykt bekymring for en oppdretter som ikke følger klubbens avlskrav, og som bruker hannhunder som har veldig mange kull etter seg.

Per i dag er eneste krav for å få stå på oppdretterlisten at man er medlem i klubben. Styret kan dermed ikke gjøre annet enn å understreke at oppdretterne som er oppført på denne listen selv har bedt om det. Selv om de står her betyr det altså ikke automatisk at de følger våre avlskrav og anbefalinger. Den enkelte oppdretter står selv ansvarlig for sin avl.

Vi vil videre jobbe med å oppdatere klubbens avlskrav og retningslinjer, og legge inn som en forutsetning at disse følges for å få stå på oppdretterlisten og å avertere valper til salgs på klubbens side. Forslag til reviderte avlskrav vil legges fram på årsmøtet i juni.

Ulempen med å bruke samme hund på for mange kull er at genmaterialet innad i rasen blir for snevert. Det er generelt få hannhunder tilgjengelige for avl i Norge, og klubben ønsker å få en bedre oversikt over hvilke hannhunder som finnes rundt omkring i landet, og som kan være aktuelle å bruke i avl. Det blir foreslått å sende ut mail til medlemmer, opprette en Facebook-gruppe, og oppdatere nettsiden med bilder og linker til den enkelte hannhund i Dogweb.

Årets spesialutstilling
Rosetter er bestilt. Andre premier må også kjøpes inn. Videre planlegging av utstillingen gjøres på neste styremøte.

Årbok
Neste årbok vil være for 2022 og 2023. Vi vil oppfordre medlemmer til å sende inn bidrag. Faste innslag fordeles på styremedlemmer og andre aktive klubbmedlemmer:
Helseresultater: Berit
Valpeliste: Ann-Kristin
Championliste: Mette?
Vil også ha med en artikkel om trøffeljakt. Marthe har fått ansvar for å skrive noe om dette.

Ny nettside
Klubbens nettside kan trenge en ordentlig oppgradering. Vurdere og tenke litt fram mot neste styremøte på hvilken måte vi vil gjøre dette. Et forslag er Google Sites, et annet å betale noen for å sette opp siden. Det må i alle tilfeller være en side som er lett å oppdatere for flere brukere.

Eventuelt
Ønske om å få en championliste på nettsiden. Kan settes opp når vi lager ny nettside.
Ønske om å få til mer aktivitet i klubben, for eksempel avholde ulike webinar og kurs. Dette tas opp igjen på neste styremøte.

Neste styremøte blir om 3-4 uker.