Referat fra styremøte i NLK 16.10.12

Oppsummering av oppdretterkurs
Fortsette å jobbe med rasestandarden som er selvmotsigende.

Sende brev til NKK om ønsket måling av rasen på utstillinger.
Lese kritikker for å se fremgang av målingene, resultat av målingene legges ut på hjemmesiden hver 6.mnd.

Helseundersøkelsen:
Maisey sender testvesjonen til ett par oppdrettere som en siste sjekk

Vi ble for sene til å bestille juleannonsen, kun en annonse fra klubben i år.

Stand på Dogs4all, Hege og Maisey tar saken.

Spesialen 26. mai 2013 sjekke ut: Halland camping, Soknedal og Gullvåg Camping Soknedal.

Spesialen 2014 avholdes i pinsen, 8. juni 2014.

NKK Representantskapsmøte; Eli Haller stiller for klubben.

Vannhundklubbutstilling i forbindelse med Bjerke eller Drammen 2014. Maisey jobber med saken.