Pelsstell- og klippekurs i Søgne

Pelsstell- og klippekurs lørdag 13. mai fra 10:00 – 17:00

Kurset holdes i Søgne, nærmere bestemt de gamle lokalene til Vårt Kjøkken i Lohnelia.
Kurset passer alle, både nybegynnere og erfarne, uansett om du ønsker hverdags- eller utstillingsklipp.

Vi tar for oss
Riktig stell av lagottopels, hvordan unngå eller hanskes med tover, klipp, vaskerutiner, kloklipp, ørenapping, redskap, tips og triks

Pelsstell- og klippekurs i Søgne

Pelsstell- og klippekurs lørdag 13. mai fra 10:00 – 17:00

Kurset holdes i Søgne, nærmere bestemt de gamle lokalene til Vårt Kjøkken i Lohnelia.
Kurset passer alle, både nybegynnere og erfarne, uansett om du ønsker hverdags- eller utstillingsklipp.

Vi tar for oss
Riktig stell av lagottopels, hvordan unngå eller hanskes med tover, klipp, vaskerutiner, kloklipp, ørenapping, redskap, tips og triks

Årsmøte lørdag 27. mai på Hunderfossen

Årsmøte i Norsk Lagotto Klubb avholdes på Hunderfossen lørdag 27. mai

Saker som ønskes behandlet av årsmøte må være styret i hende senest 22. april.
Sendes:  norsk.lagottoklubb@gmail.com

Valg
Følgende er på valg:

Leder for 2 år                  Kristin Killingmo
Kasserer for 2 år             Cathrine Sangvik
Styremedlem for 2 år       Ann Kristin Øksendal Hammersvik
Varamedlem for 2 år        Line Gaska
Varamedlem for 2 år        Hans Petter Sørensen
Valgkomite leder for 2 år  Hanne Hjerpetjønn
Valgkomite for 2 år          Kristin Medlien Egeberg
Revisor for 2 år               Ingulv Brå
Vararevisor for 2 år          Nina Renè Wæhle

Forslag sendes valgkomiteen ved Hanne Hjerpetjønn senest 22. april
Sendes:  hanne.anita.hjerpetjonn@dnvgl.com