Årsmøte lørdag 27. mai på Hunderfossen

Årsmøte i Norsk Lagotto Klubb avholdes på Hunderfossen lørdag 27. mai

Saker som ønskes behandlet av årsmøte må være styret i hende senest 22. april.
Sendes:  norsk.lagottoklubb@gmail.com

Valg
Følgende er på valg:

Leder for 2 år                  Kristin Killingmo
Kasserer for 2 år             Cathrine Sangvik
Styremedlem for 2 år       Ann Kristin Øksendal Hammersvik
Varamedlem for 2 år        Line Gaska
Varamedlem for 2 år        Hans Petter Sørensen
Valgkomite leder for 2 år  Hanne Hjerpetjønn
Valgkomite for 2 år          Kristin Medlien Egeberg
Revisor for 2 år               Ingulv Brå
Vararevisor for 2 år          Nina Renè Wæhle

Forslag sendes valgkomiteen ved Hanne Hjerpetjønn senest 22. april
Sendes:  hanne.anita.hjerpetjonn@dnvgl.com