DNA tester

Vi anbefaler at flest mulig tester hundene sine for både BJE (Benign Juvenil Epilepsi) og LSD (Lagotto Storage Disease). Resultatene kan nå også registreres i DogWeb.

Hos Laboklin kan man teste for BJE, LSD og Furnishing samlet, test nr. 8499
Skjema for genetiske tester finner du her: LABOKLIN_Genetics_Dog_NO_Owner
Link til Laboklin

NKK har godkjent registrering av DNA-resultat i Dogweb. Juvenil Epilepsi, Storage Disease og Furnishing.

Rutinene for sentral registrering: Eier henter ut et skjema fra «Min side» på www.nkk.no, skjemaet er ferdigutfylt med hundens data, veterinær og eier fyller ut hver sin del av resten av skjemaet. Det ligger en kostnad i å ta ut skjema, dette er for å dekke håndtering av prøvesvar og innlegging av resultat i DogWeb.

NKKs skjema sendes IKKE med til laboratoriet, men beholdes av hundeeier for innsending til NKK når prøvesvaret kommer fra laboratoriet. Med prøven til laboratoriet sendes laboratoriets eget skjema.

NB veldig viktig: Dersom prøver sendes til Laboklin, man krysse av for å få et skikkelig sertifikat (krav fra NKK). Prøvesvar fra Laboklin som kommer som enkel mailtekst eller annet lett manipulerbart format, kan dessverre ikke godkjennes for publisering i DogWeb.

Dersom det tas prøver av hunder nå etter godkjenning og fram til skjema er tilgjengelig, er det svært viktig at kvalitetsrutinene følges; Det viktigste er at prøven tas hos veterinær, og at veterinæren erklærer at prøven er tatt og sendt fra klinikken, samt at id-chip er sjekket opp mot id-papirer og funnet korrekt. For prøver der dette er i orden, kan resultatet innregistreres i etterkant mot at eier tar ut skjema fra «Min side» slik at gebyret for innlegging av resultat blir betalt.

For prøver tatt før godkjenning av sentral registrering, vil det måtte vurderes individuelt om resultater kan legges inn. Minimumsdokumentasjon for at etterregistrering skal kunne skje, er attestasjon på at prøven er tatt og sendt av veterinær/klinikk samt at id-chip er sjekket og korrekt. De kan ta ut skjema fra «min side» i ettertid, og få dette underskrevet at veterinær så fremt de går god for at hunden er ID sjekket.

Foreløpig er Laboklin og Optigen godkjent av NKK

Link til laboklin skjema: LABOKLIN_Genetics_Dog_NO_Owner


Benign Juvenil Epilepsi (BJE)
I april 2008 annonserte finske forskere at de hadde funnet genet for den midlertidige tilstanden hos valper som vi i Norge tidligere har kalt for «skjelve»- alternativt  «vinglevalper».

Symptomene vises vanligvis ved 5 – 9 ukers alder og ender ved 7-13 ukers alder. Symptomene varierer, noen valper får bare unntaksvis lettere bevegelsesforstyrrelser,  mens andre kan få tilbakevendende, kraftige skjelvinger, kombinert med vanskeligheter med å reise seg. Symptomene varer vanligvis opp til noen minutter,  i mellomtiden opptrer valpen helt normalt.
Isolerte tilfeller har det blitt rapportert om valper med alvorlige og hyppige symptomer og hyppigere manglende koordinasjon. Svært få tilfeller har blitt meldt til NLK siden det første rapporterte tilfellet i 2001. I dag er det ingen indikasjoner på at sykdommen så snart symptomene har forsvunnet, har noe innvirkning på valp/voksen hunds fortsatte utvikling og helse.

BJE følger en enkel autosomal recessiv nedarvingsmodell.
DNA test er tilgjengelig.

nadarvning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lagotto storage disease – LSD
Nylig ble en ny nevrodegenerativ lagrings lidelse identifisert hos lagotto romagnolo. Den genetiske bakgrunnen til sykdommen har blitt studert i et samarbeid mellom Helsinki universitet og universitet i Bern, Sveits. En sannsynlig sykdomsfremkallende mutasjon er funnet. Som en del av forskningen er 1300 lagottoer testet (pr. 2014). Av de testede hundene, var 11 % bærere av recessiv mutasjon og 1 % berørt. Berørte lagottoer har begynt å vise symptomer ved fra 4 måneder til 4 års alder. Symptomene er framskridende og innvirker fortere hos de individer, som har vist symptomer i ung alder. De mest typiske symptomene kommer fra lillehjernen; ataxi bevegelser. Hos endel hunder har det også framkommet nystagmus, i begynnelsen som tilfeldige tilbakevendende anfall. Ettersom symptomene har utviklet seg, har noen hunder vist tegn til atferdsendringer som angst eller aggresjon. Tilstanden er progressiv og berørte hunder svekkes til et punkt der de må avlives På patologisk nivå samles lagrings materiale til berørte hunder i lillehjernens nerveceller og andre celler, noe som forårsaker dysfunksjon og celle død. I hjernecellene i de patologisk undersøkte tilfellene er det funnet ett foreløpig ukjent lagringsmateriale, som også er funnet i andre vev celler (f.eks i prostata celler).

LSD følger en enkel autosomal recessiv nedarvingsmodell.
DNA test er tilgjengelig

Furnishing
Furnishing kan absolutt ikke sees på som noe alvorlig, men man ønsker jo ikke avl av korthårs lagotto.

DNA test er tilgjengelig