BIR/BIM på Lagottospesialene på Hunderfossen 2023

Lagottospesialene på Hunderfossen 2023

Hunderfossen lørdag 10. juni 2023
Dommer: Anne Tove Strande, Norge

BIR-BIM-lordag

 

 

 

 

 

 

 

BIR – Ester Del Monte Della Dea
BIM – Mylittle Dirty Strong Curls

 

Hunderfossen søndag 11. juni 2023
Dommer: Espen Engh, Norge

bir-bim-sondag

 

 

 

 

 

 

BIR – Villeokus Kerri Oki
BIM – Mylittle Dirty Strong Curls