Informasjon fra styret oktober 2019

Hei,

Årboka er nå ferdig og blir sendt ut til  medlemmene i uke 40.

Vi er godt i gang med planleggingen av Lagottospesialen 2020.
Neste år arrangerer vi Spesialen i samarbeid med  Spansk Vannhundklubb på Hunderfossen 23. -24. Mai .
Dette blir altså en dobbeltutstilling.

Utstillingen lørdag arrangeres av Spansk Vannhundklubb, og dømmes av Vidar Grundetjern  («lite» cert for lagotto).

Søndagens utstilling er det vi som arrangerer,  dommer er Anne Livø Buvik  («stort» cert for Lagotto.).

Det vil komme mer informasjon om dette etter hvert – man kan allerede nå bestille overnatting, Hunderfossen 61 27 40 00 – sett av helgen til utstilling og for å treffe andre lagotto eiere/oppdrettere.
Ikke minst, vil du oppleve rasen(e), så er det store muligheter her.

Klubben, sto som arrangør av 2 planlagte valpetreff i Drammen hundepark, samt et agillitykurs. Disse ble avlyst som følge av hundesykdommen, vi fulgte anbefalingene fra Mattilsynet og NKK . Nå som Mattilsynet har lettet på anbefalingen om å holde hunder adskilt, håper jeg det blir satt ny dato og arrangementene prøvd avholdt. Info om dette vil bli lagt ut etter hvert.
Det er også mulighet til å søke klubben om bidrag, dersom noen distriktskontakter ønsker å få i gang arrangement andre plasser i landet.
Vi har bestemt oss for å delta på raseparaden på Dogs4all.

God høst til medlemmene våre, heldigvis har restriksjonene nå blitt fjernet, så arangementer kan gå sin vante gang, både i regi av klubber og vennegjenger som trener sammen rundt om.
Ikke minst, sosiale treff med andre Lagottoeiere 😊

Vennlig hilsen

Berit Chruickshank, sekretær NLK.

Alvorlig sykdom påvist hos flere hunder i Oslo-området

En alvorlig sykdom er påvist hos flere hunder i Oslo-området

– Flere veterinærer i Oslo-regionen har de siste dagene fått inn hunder med alvorlig diaré. Noen har også hatt oppkast. Allmenntilstanden til flere av hundene har raskt forverret seg. Noen av hundene har dødd.

Dette uttaler Ann Margaret Grøndahl, seksjonssjef i Mattilsynet, region Stor-Oslo, avdeling Romerike.

– Vi antar at utbruddet skyldes virus eller bakterier, men foreløpig har undersøkelsene ikke gitt svar på hva som kan være årsak til utbruddet, sier Grøndahl.

Hun informerer om at Veterinærinstituttet sammen med Mattilsynet, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og dyresykehus forsøke å finne årsaken til utbruddet. – Det er tatt prøver av flere hunder og noen av hundene er eller vil bli obdusert. Mattilsynet håper undersøkelsene vil gi svar på sykdomsårsak i løpet av få dager.

Norsk Kennel Klub har vært i kontakt med Mattilsynet og fått anbefalinger for tiltak og forsiktighetsregler.

Mattilsynet anbefaler hundeeiere i Oslo-regionen å begrense nærkontakten mellom hunder. Når hunder luftes bør de ikke få hilse på hundene de møter på veien eller i parken. Hunder som viser sykdomstegn bør raskt tas med til veterinær. Hundeeiere bør følge de rutinene for vaksinering som veterinæren anbefaler.

Et generelt råd fra NKKs veterinærer er at man i situasjoner med potensielle utbrudd av svært smittsomme sykdommer:
– Ikke la hunden snuse på andre hunders urin og avføring
– Begrens nærkontakt med andre hunder
– Ha lav terskel for å kontakte veterinær raskt ved symptomer

Link til info fra NKK: Alvorlig sykdom