lagotto_gci_0

Årsmøte 2018

Årsmøte i Norsk Lagotto Klubb avholdes lørdag 26. mai 2018,  på Hundefossen Hotel & Resort

Saker som ønskes behandlet på årsmøte, må være styret i hende senest 15. april. Sendes Norsk Lagotto Klubb


Valg

Følgende er på valg i 2018
Nestleder  2 år  –  Hege Sundsbarm
Sekretær 2 år  –  Berit Chruickshank
Varamedlem 1 år  –  Hans Petter Sørensen

Forslag til valg sendes valgkomiteen ved Hanne Hjerpetjønn innen 15. april

Hunderfossen Hotel & Resort , Fossekrovegen 71, 2625 Lillehammer