Årsmøte 2016

Årsmøte ble avholdt lørdag 21. mai på Hunderfossen

Klubben har avholdt årsmøte, og ett nytt styre ble valgt

Vi sier tusen takk for flott innsats til det avhoppene styret, og ønsker det nye styret lykke til !