Referat fra Årsmøte 2014

Referat fra årsmøtet 7. juni 2014, på Elverum Camping

Møtet ble åpnet klokken 16:09 av Eli Haller.

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden – godkjent
 2. Valg av møtereferenter – Hanne Hjerpetjønn og Hege Sundsbarm
 3. Valg av møteleder – Eli Haller
 4. Valg av 2 til å skrive under protokoll – Ann Kristin Hammersvik og Torhill Ludvigsen
 5. Valg av tellekorps – Siv Bækken, Hedda H. Hanssen og Cathrine Sangvik
 6. Forslag til forretningsorden – godkjent
 7. Årsberetningen fra styret – lest av Eli Haller.
  Spørsmål om hvor man finner «Helseundersøkelsen»; den ligger på klubbens hjemmeside.
  Spørsmål om hvor lenge måling av lagotto på utstilling skal fortsette; for å avslutte målingen må det tas opp som sak på årsmøte. Årsmøte ønsker at det fremmes ett forslag om å avslutte målingen på årsmøte i 2015. Det er mye uensartet måling, det blir heller ikke målt på alle utstillinger. Forslag om at Ringsekretær Foreningen tilskrives ang. måling – Eli Haller tar dette. Det ser ikke ut til at NKK har fått med lagotto på listen over raser som skal måles, dette må sjekkes av styret.
 8. Revidert regnskap – godkjent uten anmerking av revisor. Det har gått ut mye penger til Helseundersøkelsen. Spørsmål om post «gaver» på kr. 300,- dette er kondolanse + gave i forbindelse med Italia besøket høsten 2013. Regnskapet godkjent.
 9. Valg  –  Det var 19 medlemmer med stemmerett tilstede, 3 forhåndsstemmer, totalt 22 stemmer. 1 stemme ble forkastet – totalt 21 stemmer.

        

Ja Blank
Nestleder for 2 år Margrethe Maisey 21
Sekretær for 2 år Hege Sundsbarm  21
Styremedlem for 2 år Berit Chruickshank  21
Varamedlem for 1 år Hanne Hjerpetjønn  21
Varamedlem for 1 år Line Gaska  21
Valgkomite for 2 år Wenche Moan  19 2

 

Årsmøtet ble avsluttet klokken 16:36

 

Anne Kristin Hammersvik                                 Torhill Ludvigsen