Helse- og atferdsundersøkelsen

Høsten 2012 lanserte styret en Helse- og atferdsundersøkelse i regi av Norges Veterinærhøgskole (NVH).

Utgangspunktet for undersøkelsen er et samarbeid mellom NKK og NVH.  Det er utarbeidet en rekke spørsmål basert på sykdommer og fenomener som oppstår på alle raser i Norge. Undersøkelsen var derfor lang med en mengde spørsmål som opplevdes urelevant for vår rase, men dersom man skal få et tilstrekkelig grunnlag for ikke bare å danne seg et bilde på hva den enkelte rase har av helse- og atferds utfordringer så er det på denne måten også mulig å lese den enkelte rase opp mot hverandre.

Du kan se mer om undersøkelsen og lese oppsummeringen på Helseopplysninger.