Referat fra styremøte

Dogs4all
Standen var mye besøkt, av både lagotto eiere og interessenter.
Solgte lagottorekvisitter, for til sammen 1050,-

Ny hjemmeside
Fremstår i dag som noe ”kjedelig”, vi ønsker å endre bakgrunnsfargen til en varmere brunfarge.
Teksten kommer litt dårlig frem, vi ønsker den mørkere, og kanskje en annen font, verdana som er brukt i Årboka?
Noe av teksten ligger på en ”skygge” denne er i dag gråblå, vi ønsker den mer i harmoni med bakgrunnsfargen.
Aktivitetskalenderen ønskes lagt i menyen, alternativt på forsiden. Vi ønsker en egen side for album.
Ut med bildene på forsiden, inn med lagotto tegningene.

Lagottospesialen 2014
Hege har vært i kontakt med Elverum Camping v/ Morten, og fått holdt av 10 hytter frem til 1. mars 2015.
Bestilte også 2 stk. griller til bruk lørdag kveld, samt ”Valhall” ett samlingslokale vi kan bruke til årsmøte,
samt spising lørdag kveld om det regner. ”Hundesletta” er bestilt til lørdag og søndag,
vi kan ha kiosk (salg av bruks, kaffe, vafler) strøm tas fra ”Valhall”. Hege overtar kontakten med campingen frem mot spesialen.