Referat styremøte 13.08.13

Utstilling 2015 – Vi får 2 storcert, både på den vanlige spesialen og i forbindelse med Dogs4all.
Vi må finne dommer til spesialen. Forslag?

Nkk’s repskapsmøte – Maisey deltar.
Vi må se på forslag på NKK om utstillinger og cert. Siste frist for innsending av forslag er 23/8

Hjemmeside – vi må bestemme oss for leverandør av ny hjemmeside og få den opp å gå.

Klubbavis – Berit tar tak i den.

Medlemsverving – Eli har sendt forespørsler til valpekjøpere.
Resultat så langt: 10 nye medlemmer + 1 hustandsmedlem.

Italiatur – Hildegunn har kontroll.

Vi har ikke fått tilbake årsmøtereferatet og kan dermed ikke søke NKK om å utslutte avlshunder uten godkjent HD-status

Måling – purre NKK om de har varslet om måling på Bjerke.
Kari vil ha alle kritikkskjema når målingene er i gang for å sjekke om det har noen virkning på rasen.

Maisey har lovet medlemmene mønster til lagottovotter, det hadde vært et fint innslag i den nye klubbavisen. Da er det kun medlemmer som får mønsteret.