Referat fra styremøte 20.08.13

Spesialer i 2015
Spesial i forbindelse mer EWD-2015, søknad sendes NKK på eget skjema.
Det er gitt mulighet til utdeling av ett ekstra ”stort CERT” på denne spesial.
Vi har allerede invitert dommer. Maisey sjekker ut utstillings plass på Linderud gård.

Lagottospesialen 2015. Vi har 10 års jubileum i 2015!
Avholdes i pinsen, søndag 24. mai. Vi prøver ut Elverum i 2014, kanskje vi kan være der i 2015 også?

”Elverumsutstillingen”
Det deles ut ”Stort CERT” til lagotto på Elverumsutstillingen, dette er en avtale mellom NKK og NJFF.
Dette er jo en jakthundutstilling, brev til NKK evnt. NJFF? Er det noe vi kan gjøre med dette?
Sannsynligvis ikke, men vi får ihvertfall informere våre medlemmer om denne ”Stor CERT” muligheten.

PRA
Finnes det en DNA test for PRA på lagotto? Berit undersøker, tar evnt. kontakt med lagotto klubben i Sveits
(de er veldig ”på” når det gjelder helsetester)

Måling av lagotto
Send purring til NKK, lagotto ble ikke målt i Trondheim, til tross for at NKK skulle innføre det på sine utstillinger fra 01.07.13

Italia tur
Foreløpig er det 8 stykker som har ”meldt” seg på turen. Alle er booket inn på samme hotel,
og det blir felles turer med kennelbesøk torsdag og/eller fredag før Radunoen, samt felles tur til Raduno og trøffelsøk.

Diverse
– Lagotto votteoppskriften blir satt inn i Årboka og medlemsavis.
– Årboka sendes til nye medlemmer.