Styret informerer, 03.06.2013

I forbindelse med European Dog Show 4. – 6. september 2015, vil klubben avholde en spesialutstilling i Oslo,
lørdag 5. september. Informasjon om dommer kommer senere.
Her finner du mer info om European Dog Show 2015