Referat fra årsmøte 2013

Referat fra Årsmøte i Norsk Lagotto Klubb
25. mai 2013, Halland Camping Berkåk

Tilstede på årsmøte. 19 medlemmer og 4 ikke medlemmer.
Det var 4 fullmakter og 7 forhåndsstemmer.
Det utgjorde 24 stemmer til saker på dagsorden og 26 stemmer til valget.

Punkter fra dagsorden:

  1. Godkjenning av dagsorden
   Vedtatt
  2. Valg av 2 møtereferenter
   Margrethe Maisey og Mette Torheim
  3. Valg av møteleder
   Eli Haller
  4. Valg av 2 til å skrive under protokoll
   Hildegunn Bondhus og Torill Ludvigsen
  5. Valg av tellekorps
   Siv Bækken, Siv Wæhle og Torill Ludvigsen
  6. Forslag til forretningsorden
   Godkjent
  7. Årsberetning fra styret
   Ingen anmerkninger
  8. Revidert regnskap
   Revisor sin anmerkning ble opplest. Revisor anmerker at det er en post som vanskelig lar seg kontrollere, da det mangler bilag på innkommende inntekter. Styret anmerker at dette dreier seg om inntekter i forbindelse med kaffe og loddsalg og at bilag også i fremtiden vil mangle.
  9. Forslag 1 – Innføring av regisreringsrestriksjoner m.h.t. HD. Styret foreslår at klubben søker NKK om innføring av registreringsrestriksjoner m.h.t. HD. Forslag til lovforslag: ”Foreldredyr skla ha kjent HD status for registrering av valper”
   Enstemmig vedtatt.
  10. Forslag 7 – valg

   Leder for 2 år Eli Haller 26
   Nestleder for 1 år Margrethe Maisey 26
   Kasserer for 2 år Kari Riise 26
   Styremedlem for 2 år  HIldegunn Bondhus 26
   Styremedlem for 1 år  Berit Chruickshank 25 1
   Vara for 1 år  Frank Thomsen 26
   Vara for 1 år  Hanne Hjerpetjønn 26
   Revisor for 2 år  Ingulv Brå 26
   Vararevisor for 2 år  Nina Reneè Wæhle 26
   Valgkomite for 2 år  Kristin Killingmo 26
   Valgkomite for 2 år Liv Sørum 26


   Årsmøte vil avslutte med en takk til Liv Sørums mangeårige innsats for klubbens styrearbeid. Hun har vært med siden oppstart og når hun nå avtrer styret, vil hun fortsatt arbeide for klubben gjennom sitt nye verv i valgkomiteen.