Referat fra styremøte i NLK 24.04.13

Spesialen

Aktivitetsdag:
Hildegunn og Maisey har kontroll.
Der er ordnet med forpremier gjennom Norsk hundeutstyr.
Maisey og Liv tar hånd om servering og sjekker at alt utstyr er på plass.

Utstillingen:
Maisey legger ut på Facebook om utstillingen.

Årboka
Else Marie har kontroll der.

Tur til Italia
Hildegunn ordner med hotell.
Kennelbesøk torsdag og fredag med guide.
Vi besluttet at klubben dekker guiden sine utgifter og at vi gir en gave som takk for velvilligheten.
Lørdag besøker vi Radunoen (utstilling), søndag er det konkurranse i trøffelsøk.
Eli tar med norsk flagg (balkongflagg) som gave til utstillingen.