Referat fra styremøte i NLK 09.01.13

Regnskap
Vi går med kr. 339,- i underskudd i 2012

Årboka 2012

  • Referat fra oppdretterseminaret – Hildegunn
  • WDS 2012 –reisebrev og bilder – spør Toril
  • bilder og tekst fra distriktskontaktene
  • fra spesialen 2012 – Hege
  • fra Dogs4all – Hege og Maisey
  • fra sporkurset hos Østlie Hundeskole – ferdig J
  • mestvinnende 2012 – spør Mette
  • vi etterlyser redaksjon til ett medlemsblad

Spesialen 2013
Vi har booket Halland Camping. Dommer og ringpersonell overnatter på motel på Berkåk.
Dommer trenger også hotel natt til mandag, mest praktisk er hotel på Værnes.
Dommeren ankommer lørdag 16:30, reiser mandag 12:15.
Ringsekretær er i boks (Lisbeth Høyem)

Aktivitetsdagen
Ansvarlig i år som i fjor: Maisey og Frank
– barn & hund
– ringtrening
– klipping – Hildegunn
– søksøvelser – Maisey og Frank
– hundesprint – vi spør Mette

Ansvarlig for kiosk og servering av dommer og ringpersonell – Liv
Spesialen 2014
Avholdes i Oppdal 8. juni (Pinsen), dommer Frank Christiansen.
Europautstillingen 2015
Klubben har blitt forespurt av NKK om vi ønsker å avholde en spesial i forbindelse med Europautstillingen, vi har sagt JA (ikke bindende).
RAS
Vi som alle andre raseklubber er blitt pålagt og utarbeide RAS, Rasespesifikke avlsstrategier.

Når RAS er godkjent av styret i klubben skal det sendes NKK for endelig
godkjenning. Første versjon av RAS skal sendes NKK innen 01.01.2014.
RAS skal revideres hvert 5. år.
Foreslår at vi utnevner en arbeidsgruppe, som rapporterer tilbake til styret.
Gruppen bør bestå av 3 eller 4 personer. Frank H. Thomsen vil være styrets representant

Litt info om RAS – fra NKK
I 2012 startet NKK arbeidet for at alle raser skal få sin egen skriftlige avlsstrategi.
Dokumentet skal si noe om rasens kvaliteter og fortrinn, så vel som definere avlsmessige utfordringer og forbedringspotensial.
Raseklubbene har fått i oppgave å utarbeide en rasespesifikk avlsstrategi (RAS) som skal bidra til tydelige definisjoner av målene raseklubben har for rasen, og skal være et verktøy for å sikre sunn hundeavl også i fremtiden. NKKs Avlsstrategi og Etiske grunnregler for avl og oppdrett er fundamentet RAS skal bygges på. Hensikten er ikke å innføre en rekke avlsrestriksjoner sentralt i NKK, men å lage en strategi for å nå NKKs målsetning: Funksjonelt friske hunder med rasetypisk konstruksjon og mentalitet, som kan leve et langt og lykkelig liv til glede for seg selv, sine eiere og samfunnet.

Neste styremøte torsdag 21. februar klokken 20:00