Styret informerer, 12.12.12

Vi har fått inn ett forslag om å starte ett medlemsblad. Dette synes styret er en flott idè.
Men, da må vi ha en redaksjons komite, er du interessert?

Ta kontakt med Eli, elihaller@hotmail.com