Styret informerer, 22.11.12

I samarbeid med Veterinærhøyskolen er vi endelig i gang med en Helse- og adferdsundersøkelsen hos Lagotto.

Helseundersøkelsen består av tre deler; en generell del, en helsedel og en adferdsdel.

Hvis du er usikker på et spørsmål, kan du hoppe over det.

Undersøkelsen er konfidensiell.
Klubben får til slutt et resyme som kan sammenlignes med andre raser i Norge, ettersom den er nokså likt bygd opp.

Gå inn på www.hundoghelse.no
Passord er » lago2012 »

Dersom det skulle være noen spørsmål knyttet til undersøkelsen,
kan de rettes til maisey@mac.com

Lykke til!