Referat fra styremøte i NLK 21.03.12

Årsmøte
I løpet av 2012 må samtlige klubber endre sine lover ihht NKKs nye lovmal. Bestemt på NKKs Representantskapsmøte 12.11.11. Lovmalen finnes på NKKs hjemmesider.

Forslag til klubbens nye lover, endret ihht NKKs nye lovmal, legges frem som en sak på årsmøte.
Regnskapet er ferdig og godkjent av revisor.
Det har pr dags dato (21.03.12) ennå ikke kommet inn noen forslag fra medlemmene.

Oppdretter seminar 22.-23.09.12
Foreleser Frank Christiansen (etolog og eksteriørdommer). Vi har leid lokalene til Oppdal Hundeklubb. Der er det også plass til å parkere bo-biler for den som måtte ønske det.
Vi avventer tilbud på hotel og hytter.

Felles middag etter forelesing/kurs på lørdag (pizza, catering el).
Lunsj begge dager, kjøper inn brød, pålegg, kaffe, brus med mer.

Invitasjoner legges/sendes ut når programmet er klart.

Sporkurs
Vi sjekker om det er en ledig helg hos Østlie Hundeskole.
Klubben sponser deltagerne med kr. 500,- pr ekvipasje.

Spesialen
Aktivitetsdag lørdag fra 10:00 – 13:00

  • Klipping
  • Søksøvelser
  • Barnerebus
  • Lagottosprint

Etter årsmøte blir det ett ”mini” oppdretterseminar, foredragsholder Bjørg Foss.

Hjemmesiden
Lager nytt punkt på hjemmesiden, ”styret informerer” under ”styre & stell”. Der legger vi ut referat fra styremøter, og annen informasjon.

Årboka
Prioriteres på neste styremøte

Neste styremøte 11. april