Referat fra styremøte 27.11.2023

Til stede: Berit, Hans P., Marthe, Hege, Ingvild, Cathrine, Sigrun og Hege

Mail fra NKK til NKKs Klubber, forbund og regioner:

Avlsrådskurs avholdes på Gardermoen 27.-28. januar 2024
Forelesninger, 1 overnatting, 2 x lunsj og festmiddag lørdag 3750,-
Påmeldingsfrist 20.12.23 – har vi noen aktuelle kandidater?

Undersøkelse om kontingent – frist 01.12.23 – vi foreslår å beholde dagens kontingent

Spesialene 31. mai – 1. juni 2024
Dommere: Katrien van Gemert og Alessandro Zeppi
Hunderfossen er leid, skriver og ringsekretær er i boks
Transport av dommere fra Gardermoen. Hvem bestiller flybilletter?
Hege tar kontakt med dommerne
Vi må begynne å tenke på premier. Lage opp flere krus? Håndklær med trykk?

Avlsråd?
Dele sunnhetsutvalg og avlsråd? Dette må tas opp på årsmøte
Få med noen som kan oppdrett. Flagge dette på hjemmesiden og FB?
Få ned en gruppe som kan jobbe med RAS (fortsatt ikke noe nytt fra NKK)

Angående RAS
Det er fortsatt ikke kommet nye retningslinjer og mal fra NKK
SLRK har utarbeidet et spørreskjema, vi kunne finet ha benyttet oss av noe lignende:
De har med spørsmål om mentaltest, veldig få (om noen) lagottoer som testes i Norge, så vi må formulere oss litt annerledes. Ta også med spørsmål om patellaluksasjon, lydberørthet, bilkjøring (stress). Styret går igjennom det svenske skjemaet og noterer oss eventuelle synspunkter.
Høre med SLRK om vi kan få bruke ideen deres

Facebook
Kun Berit får logga inn på klubbens FB side.
Vi må opprette en ny, med flere administratorer
FB siden lagottoklubben Oslo er belemret med flere uønskede innlegg (porno), få bruker siden, vi sletter den
Berit og Hege har ansvar

Aktivitetshelg
Hva med å få til en fellesaktiviteshelg med SLRK?
En helg med spor, trøffelsøk, LP, rallyOm vi møtes på midten er Morokulien et alternativ.
Marthe er ansvarlig