HD-index

Det er nå innført HD-index på lagotto.

Se mer informasjon om HD-index her

Hundens HD-Index vises som et tall hvor 100 er rasens gjennomsnitt og et tall over 100 indikerer at dette individets HD-Index er bedre enn gjennomsnitt for rasen.
ES = Egen sikkerhet, viser hvor stor sikkerhet som ligger i beregningen av dette individets HD-index.
MS = Minimum sikkerhet viser hva som er anbefalt minimum sikkerhet for denne rasen.