Årsmøte 2024

Årsmøte avholdes på Hunderfossen lørdag 1. juni 2024

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende senest 1. mai
Sendes til:  Norsk Lagotto Klubb

Valg 2024

Forslag til kandidater sendes valgkomiteens leder innen 1. mai
Sendes Valgkomiteen ved  Hanne Hjerpetjønn

Følgende er på valg:

Nestleder 2 år Hans Petter Brunstad Sørensen
Sekretær 2 år Hege Sundsbarm
Varamedlem 1 år Sigrun Marie Dahl
Varamedlem 1 år Ingvild Martinsen
Valgkomite medlem 2 år Torhill Heidi Ludvigsen