PRA hos lagotto i Norge

Progressiv Retinal Atrofi – arvelig blindhet

PRA er betegnelsen på en gruppe sykdommer som angriper synscellene i øynenes netthinner. I utgangspunktet er netthinnen normalt utviklet og hunden har normalt syn, men på et tidspunkt skjer det en gradvis ødeleggelse av synscellene og det ender med total blindhet.

Kliniske symptomer
Stavene er de synscellene som først ødelegges. Derfor blir hunder med PRA først nattblinde, mens synet i dagslys fremdeles er normalt i et tidlig stadium av PRA. Eieren vil merke at hunden blir mørkredd og at den kan ha problemer med å se når den går fra dagslys og inn i et dårlig opplyst rom. Siden stavene er i størst antall i periferien av netthinnen, smalner synsfeltet inn og hundene får såkalt «tunnelsyn». Det vil si at de ikke ser ting på sidene, men kan se rett framfor seg. Gradvis vil også tappene i netthinnen ødelegges. Derved forsvinner også dagsynet og hunden blir blind. Det finnes ingen behandling for å hindre eller forsinke utviklingen av sykdom. Hundene vil i varierende grad tilpasse seg den nye situasjonen.

Begge øynene angripes samtidig og i samme grad. Sykdommen utvikles gradvis og er ikke smertefull. Det kan gå fra ett til flere år fra man merker de første symptomene på nedsatt mørkesyn til hunden er helt blind. Som følge av PRA utvikles ofte grå stær (katarakt) i linsene. Katarakt vil vise seg ved at refleksen fra øyet forsvinner og pupillene blir grå i stedet. Hvis kataraktutviklingen skjer raskt, kan den føre til betennelse og smerter i øynene.

PRA nedarves autosomalt recessivt, se diagram. Dette innebærer at for å utvikle sykdom må en hund få ett sykdomsgen fra hver av sine foreldre. Kun homozygote hunder utvikler sykdom.

I Norge har vi nå 3 kjente tilfeller av PRA hos Lagotto. Siden disse 3 har fått påvist PRA ved øyelysning, så vet vi at foreldre må være bærere.

 1. Primaariel – S50155/2003
  Far: Scheffelfältets Zilu E Zio
  Mor : Tiny Tuft’s Prima Figlia Di Falco
 2. Toshiko’s Tri-chi Helt Cirka – NO56356/11
  Far: Praxtar’s Chico Federici – NO52452/10
  Mor Toshiko’s Ma-ni Trilly – NO04012/06
 3. Praxtar’s Faitia – NO41716/13
  Far: Lapinlumon Diamante FINER47442/03
  Mor: Praxtar’s Chica Catula NO52457/10

I Sverige er listen lengre, og siden avlsmatriellet er ganske likt i landene, så er det veldig greit å vite om listen som ligger her: http://www.rasdata.nu/lagotto/pra0000.htm

Dette er «levende» dokument, så den oppdateres etter hvert som det dukker opp nye tilfeller. I Norge er det ikke like enkelt å oppdage nye tilfeller om man ikke følger godt med på oppdateringer i databasen Dogweb, eller sjekker ut helseresultater på hver enkelt hund i stamtavlen. Jeg savner et system ala SKK, der det kommer opp varselstrekant når det er hunder som er avstengt fra avl. På de med PRA og foreldre kommer det opp en trekant, når man klikker på den så står det i disse tilfellene PRA og PRA annleggsbærere. Dette går pr nå ikke an å få gjort i Dogweb, da systemet som de bruker ikke kan tilpasses noe sånt.

Per dags dato jobbes det i Sverige (SLU) med å få laget en DNA test, som er rasespesifikk for Lagotto. Når denne er klar, så gjør det avlsarbeidet ganske mye enklere for oppdretterne, da med tanke på å ikke parre bærere og dermed unngå affiserte hunder. Men, når den testen er klar, må vi fremdeles øyelyse hundene våre da det kan dukke opp annen PRA og andre sykdommer i øyet.

Det som er vanskeligst med PRA, er at det gjerne dukker opp hos eldre hunder og da har de gjerne gått i avl allerede. I tillegg har avkom blitt brukt og det er veldig vanskelig å vite om det vil dukke opp mer etter hvert.

Vil henstille alle som har Lagotto om å øyelyse, det vil gi så utrolig mye informasjon om øyehelsen hos Lagotto. Det er ikke bare PRA vi øyelyser for, men også : Feilstilte øyehår(distichiasis/trichiasis/ektopisk cilium), RD, Katarakt osv. På siden til NSVO – Norsk Selskap for Veterinær Oftalmologi kan man lese mer om øyehelse hos hund:      https://nsvo.no/

Vi vet at mange tenker «vi skal ikke avle, så det betyr ikke noe for oss»
Men altså, det betyr utrolig mye for oss alle, vi ønsker jo at lagotto skal være en frisk fin rase og at muligheten for en ny lagotto er der den dagen vår gamle ikke er mer.
Vi vil absolutt anbefale å ta en tur. Skal man bare øyelyse 1-2 ganger, så tenker vi 5 og 7 år må være OK. Da er de såpass gamle at ting vil som regel ha dukket opp. Avlsdyr må øyelyses årlig før avl, får ikke registrert lagottovalper om ikke foreldre er øyelyst.