Oppfordring til alle lagotto eiere om å ta HD-røntgen av hundene!

«Avlesningen av HD-bilder et ledd i et screeningprogram, hvor målet er å redusere både forekomsten og alvorlighetsgraden av Hofteleddsdysplasi i hundepopulasjonen. Ved å gi enkeltindivider en HD-grad, får man både kartlagt forekomsten av HD i de ulike rasene, og satt et mål på avlsverdien til hvert enkelt dyr, med tanke på HD.»


Mange oppdrettere er veldig flinke til å følge opp valpekjøperne sine m.h.t. HD-røntgen, de pusher på og får ofte hele kull røntget. Men, til syvende og sist er det vi valpekjøpere som må ta ansvar, og JA det er viktig og ta HD-røntgen selv om man ikke har planer om å bruke hunden i avl.

Klubben har registreringsrestriksjoner m.h.t HD, det vil si at det kreves kjent HD-status for begge foreldre for å kunne registrere et lagotto kull i NKK. Det registreres heller ikke valper etter hunder med diagnosen E (hofteleddsdysplasi graderes fra A til E, der A og B er fri og E er sterk grad).
Våre avlskrav er ennå litt «strengere», hunder med D skal ikke brukes i avl.

HD har sin bakgrunn i svært mange forskjellige faktorer, både miljømessige og genetiske, det er derfor viktig at så mange individer som mulig blir røntgenfotografert og avlest. Hundene røntges normalt sett f.o.m 12 måneders alder og resultatet registreres i NKKs database «DogWeb».
Det må bestilles rekvisisjon fra NKK på forhånd, dette gjøres via «min side» hos NKK.

Om hunden får en HD diagnose, er det mye man kan gjøre for å legge til rette for et langt og lykkelig liv uten smerter. Med riktig trening, holde hunden slank og med bra muskulatur, spesialfôr og kosttilskudd kan symptomer til en viss grad forebygges. Tren hunden i lett kupert terreng på mykt underlag, heller flere korte økter enn en lang. Sykling på asfalt er ikke å anbefale.
Hunder med en sunn konstruksjon, som beveger seg effektivt og holdes i god fysisk form, har mindre sjanser for å utvikle symptomer.

For 4 år siden fikk vi innført HD-Indeks.
Denne indeksen gir en mye bredere informasjon enn bare ett enkeltindivids diagnose, i og med at slektninger og eventuelle avkoms resultater også regnes med. Jo flere avkom som er sjekket etter et avlsdyr jo sikrere er indeksen. Det innebærer at flest mulig hunder bør røntges, også de som ikke skal gå i avl.
HD-indeks viser hundens avlsverdi for HD i forhold til gjennomsnittet i rasen, en indeks på 100 er gjennomsnittet for rasen. En hund med indeks under 100 har en lavere avlsverdi for HD enn gjennomsnittet av rasen, mens en hund med indeks over 100 har en bedre avlsverdi.
Et kull etter to hunder med en gjennomsnittlig HD-indeks på 100 vil sannsynligvis få en HD-prosent tilsvarende det som er gjennomsnittet for rasen.
For å kunne minsket forekomsten av HD i en rase bør alle kombinasjoner derfor ha en gjennomsnittlig HD-indeks på far og mor som er høyere enn 100.

Indeksen er «levende» den endres i Dogweb 4 – 5 ganger i året, den endres til bedre ved gode resultater i slekta og kan bli dårligere med dårlige resultater.


Statistikk for rasen siste 10 år – antall registrerte lagotto: 1162

Totalt røntget 569 49%
Fri A+B 377 66,3%
Svak C 147 25,8%
Middels D 39 6,9%
Sterk E 6 1,1%

 

Om vi er flinke og tar HD røntgen, så er det ikke bare enkelt individer og deres eiere som har nytte av det, men også oppdrettere. Oppdrettere får en tilbakemelding på om de gjorde et bra valg med kombinasjonen de brukte, eller et tegn på at her bør man kanskje se litt mer på hvilke avlsdyr man velger å bruke/kombinere.

 

For mer info om HD-indeks, og hvordan den brukes, kan dere lese om her: https://www.lagottoklubb.org/helseopplysninger/