Alvorlig sykdom påvist hos flere hunder i Oslo-området

En alvorlig sykdom er påvist hos flere hunder i Oslo-området

– Flere veterinærer i Oslo-regionen har de siste dagene fått inn hunder med alvorlig diaré. Noen har også hatt oppkast. Allmenntilstanden til flere av hundene har raskt forverret seg. Noen av hundene har dødd.

Dette uttaler Ann Margaret Grøndahl, seksjonssjef i Mattilsynet, region Stor-Oslo, avdeling Romerike.

– Vi antar at utbruddet skyldes virus eller bakterier, men foreløpig har undersøkelsene ikke gitt svar på hva som kan være årsak til utbruddet, sier Grøndahl.

Hun informerer om at Veterinærinstituttet sammen med Mattilsynet, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og dyresykehus forsøke å finne årsaken til utbruddet. – Det er tatt prøver av flere hunder og noen av hundene er eller vil bli obdusert. Mattilsynet håper undersøkelsene vil gi svar på sykdomsårsak i løpet av få dager.

Norsk Kennel Klub har vært i kontakt med Mattilsynet og fått anbefalinger for tiltak og forsiktighetsregler.

Mattilsynet anbefaler hundeeiere i Oslo-regionen å begrense nærkontakten mellom hunder. Når hunder luftes bør de ikke få hilse på hundene de møter på veien eller i parken. Hunder som viser sykdomstegn bør raskt tas med til veterinær. Hundeeiere bør følge de rutinene for vaksinering som veterinæren anbefaler.

Et generelt råd fra NKKs veterinærer er at man i situasjoner med potensielle utbrudd av svært smittsomme sykdommer:
– Ikke la hunden snuse på andre hunders urin og avføring
– Begrens nærkontakt med andre hunder
– Ha lav terskel for å kontakte veterinær raskt ved symptomer

Link til info fra NKK: Alvorlig sykdom